„A telefonunk bámulása és az emberek figyelmen kívül hagyása lett az új normánk, valószínűleg ezért is felejtettük el, hogyan kell a saját fajtársainkkal lenni. A magányt egészségügyi járvánnyá nyilvánították, amelynek egyértelmű gyógymódja az, ha időt töltünk egymással.” (Jessica Pan, brit újságíró)

A november hónap iskolánkban, a társas kapcsolatok hónapjában, arról szólt, hogy minél inkább igyekezzünk az osztályközösségeket összekovácsolni, tudatosabban odafigyelni a társas kapcsolataink minőségére, az együtt töltött idő hasznos eltöltésére. Éppen ezért a hónap témáját több órán keresztül is feldolgoztuk a boldogságórákon.

Az 5.F (Hajdúné Tyukász Zsuzsanna) osztályban a Kedvesség világnapjára, november 13-ra apró meglepetéssel is készültünk: az iskolában egy kedvesség kihívást indítottunk el, és azt láttuk, hogy sokan részt is vettek benne, osztályfőnöki órán pedig a barátok fontosságáról beszélgettünk. A társas kapcsolatok megerősítése céljából az osztály elkezdett egy osztálybulit is szervezni, ahol egy osztálytársukat kiválasztva (sorsolás útján) apró kedvességgel kell számára meglepetést okozni. A születésnapokat is mindig megünnepeljük együtt, ezzel is tovább formálva közösségünk. Ahhoz, hogy igazi csapattá váljunk, osztálytermünk dekorálásában is sokat gondolkoz(t)unk. A diákok csoportokban dolgoznak, hogy igazi karácsonyi hangulatúvá tegyük termünket. Saját kézzel készített munkák is születtek.

A 7.F (Huszák Béla) osztályfőnöki óráján átbeszéltük a társas kapcsolatok és az egymáshoz való viszonyulás fontosságát, illetve, hogy próbáljunk meg mindig emberségesen viselkedni társainkkal, mert ez az etikus viselkedés alapja. Testnevelés órán társas-páros gyakorlatokat csináltunk, amelyeknél nagyon fontos az együttműködés, mert annak hiánya nélkül nem tudják pontosan végrehajtani a feladatokat a diákok, illetve a siker elérése érdekében is célszerű együttműködni – utánzó mozgásokat, alakzatokat, különböző statikus elemeket próbáltunk gyakorolni – amelyek után megbeszéltük, hogy a társas kapcsolatoknál kiemelkedően fontos a kommunikáció, az empátia, az együttműködés és sok olyan pozitív erkölcsi tulajdonság, amelyeket próbálunk folyamatosan erősíteni a batsányis életben. 

A 10.F osztály diákjaival prevenciós órák keretén belül, iskolai előadókkal – Földesiné Pacskó Andrea iskolapszichológussal és Tariné Atkári Edina védőnővel –a tinédzser korosztály számára fontos témákat beszéltünk át, amelyek alapvetően meghatározzák azt, hogy hogyan tudunk a felnőtt életünkben tartós párkapcsolatot kialakítani, így olyan fontos fogalmakról is szó esett, mint például a bizalom, őszinteség, saját és mások igényeire való odafigyelés, a rugalmasság, és a problémamegoldás, amely pozitív  személyiségjellemzők a hosszútávú kapcsolatokban alapvető módon kell, hogy jelen legyenek, éppen ezért igazán fontos, hogy megtanuljuk a hétköznapokban felmerülő problémákat őszintén megbeszélni, a konfliktusokat békés, asszertív módon kezelni, hiszen ez az egyik alappillére azoknak a példaértékű társas kapcsolatoknak, amelyekben jó a másikkal együtt élni, együtt lenni és közösen lehet tervezni, építeni a jövőt. A társas kapcsolatainkat természetesen nagymértékben meghatározza az egymás iránti tisztelet, elfogadás, a másokkal szemben megvalósuló kommunikációnk milyensége, ezért fontos azt is tudatosítani magunkban, hogy például a hétköznapi beszédünk stílusának, az általunk használt szavaknak is súlya van, így fontos, hogy ezekre is odafigyeljünk diákként és felnőttként is egyaránt. A jó tanár-diák viszonyt batsányis szaktanárok is fontosnak tartják, így például ebben a hónapban Harmat Árpád tanár úrral moziba ment a 10.F osztály, amely alkalom nemcsak az érettségire való felkészülésben volt hasznos délután, hanem egyúttal a közösségépítés egyik kiváló példájának is bizonyult (az osztály nagy örömére).  

A november hónapban igyekeztünk mindent megtenni annak érdekében, hogy egy kicsit másképpen, talán jobban odafigyeljünk a társas kapcsolatainkra, így reméljük, hogy nem felejtjük el a megbeszélt és tanult dolgokat! 

 

Az osztályfőnökök beszámolói alapján írta: 

Rideg-Fekete Márta, osztályfőnök,

Boldog Iskola pedagógus nagykövet