Határtalanul!

Határtalanul program keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról.

A Csongrádi Batsányi János Gimnázium hetedikesei 2014-től kezdve immár nyolcadik alkalommal kapcsolódnak be a programba.