Nikos Sakoulis student

A görög forradalom idején a gimnáziumba került 7 görög származású diák, akik itt folytatták tanulmányaikat, majd az intézményben érettségiztek. A vendégdiákok az internátusban laktak. A görög diákok egyike volt Nikos Sakoulis, aki később hazájába visszatérve Puskás Öcsi barátja lett. Iskolánk idei  tanévnyitóján ő is jelen volt. Tőle kaptuk ezt a kedves levelet, illetve képeket, cikket magyarországi emlékeiről,...

100 év 100 pillanat – “Én iskolám, köszönöm most neked”

Rosta Dávid vagyok. Tanulmányaimat a Batsányi János Gimnáziumban 2015 szeptemberében kezdtem el és 2019 júniusában fejeztem be. A gimnáziumi éveim során nagyon sok jó és maradandó élményben volt részem. Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy éveken keresztül a városi diákpolgármesterként sok program tervezésében, szervezésében aktívan részt vettem. Szívet melengető érzés volt a határon túli magyar diákokkal való megismerkedés és közös...

„Mi lenne, ha az életet nem években mérnénk, hanem boldog pillanatokban?” (Heike Faller)

2021 júniusában a boldogságórák keretén belül is zártuk az évet, és ebben a hónapban összegezhettük azt az éves munkát, amelyet a 2020/2021-es tanévben (iskolánk fennállásának 100. évfordulóján) 4 osztály végzett el iskolánkban. A június hónap témája a fenntartható boldogság, ami azoknak a megtanult, elsajátított technikáknak, ismereteknek a tudatos használatát jelenti, amelyekkel megismerkedtünk az év során, és amelyek segítettek abban is, hogy egy...

Köszönjük az egészségügyben dolgozók áldozatos munkáját!

2021 júniusában iskolánk is csatlakozott ahhoz a nemzetközi kezdeményezéshez, amelynek célja az volt, hogy a pandémia idején kifejezzük a hálánkat és köszönetünket azoknak, akik az egészségügyben kitartóan és emberfeletti erővel dolgoztak az elmúlt időszakban. Nem lehetünk eléggé hálásak azoknak, akik szakmai tudásukkal és emberségükkel minden egyes nap bizonyították azt, hogy mennyire elhivatottak a nehéz időkben is, és példát mutattak az egész...

100 év 100 pillanat – “Én iskolám, köszönöm most neked”

 

In memoriam BJG

2013-2017

 

Emlékszem, kezdő "kisgólyaként" álltam tanácstalanul, hogy most mi lesz. Kilépve az általános iskola biztos falai mögül, új kihívások vártak ránk, rám. Megannyi új dolog… új tanárok, új osztálytársak, évfolyamtársak, jövendőbeli barátok, új épületek rengeteg tanteremmel. Mint minden kezdet, ez is nehéz volt, de már akkor tudtam, hogy idővel jó lesz. Jó is lett.

A 4 év alatt új...

100 év 100 pillanat – “Én iskolám, köszönöm most neked”

  Győri Judit

 

Ha jól emlékszem, 2001 és 2005 között voltam a BJG diákönkormányzatában, az utolsó 2 (3?) évben elnökként is. Mit is jelentett ez nekem akkor? - körülbelül összesen 1024 perc várakozást a tanári ajtaja előtt Gulyás Erikára, az akkori DÖK segítőre, hogy jöjjön és megmondja, hogy megcsinálhatjuk-e azt, amit kitaláltunk (általában igen volt a válasza) - a jobb napokat is megélt Élesztő magazin (egykori iskolaújság)...

100 év 100 pillanat – “Én iskolám, köszönöm most neked”

    Vissza a gimibe...

 

 Faragó Kata vagyok. 2003 és 2011 között jártam a Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskolába, ahová gondolatban most visszatérek, felidézem a számomra legszebb emlékeket.

 Életem csodálatos éveit töltöttem a gimnázium falai között. Színvonalas oktatás, lelkes diákság és kitűnő tanárok és tanárnők, ezek a gondolatok jutnak eszembe, ha visszagondolok erre a 8 évre. Aki a BJG-be járt, tudta, a...

100 év 100 pillanat – “Én iskolám, köszönöm most neked”

Szeretettel és meghittséggel emlékezem vissza a szakközépiskolás és kollégiumi éveimre....  

Volt benne jó és rossz egyaránt, öröm és sírás, mint minden diák számára ebben az életkorban. Tanultam rengeteget a világról, az emberekről és önmagamról. Ehhez számtalan segítséget kaptam. Minden tanár, nevelőnő, kisegítő, szaktárs, évfolyamtárs és osztálytárs egységes erővel segítette egymást.

Úgy érzem, hogy mindvégig egy...

100 év 100 pillanat – “Én iskolám, köszönöm most neked”

Ujszásziné Soós Márti: Kis óvónéni voltam 4 évig

A Batsányi János Gimnázium adott helyet az óvónői szakképzésnek. Első évfolyamunk 38 fővel indult, mivel akkoriban nagy volt az óvónő hiány, és sok volt a kisgyerek. Szaktantárgyakat tanultunk már az első évfolyamtól. Több tantárgyból nem volt könyvünk, ezért egész órán körmöltünk, hogy legyen jegyzetünk a tanuláshoz. (Megjegyzem, akkor csúnyult el az írásom)....