100 év 100 pillanat -Dolgozók Gimnáziuma

1946-tól a nyolcosztályos képzési módot fokozatosan felváltotta a négyosztályos forma, emellett az 1947/48-as tanévben a polgári fiúiskola működése megszűnt, így az egész épület a gimnázium irányítása alá került. Az iskola valamennyi évfolyamán kiépült a humán és reál tagozat. 1946-ban létrehozták a Dolgozók Gimnáziumát.

100 év 100 pillanat – Ady Endre Népi Kollégium

Bár az 1935/36. tanév során az internátus befogadóképességét növelték 1946-ban megalakult az Ady Endre Népi Kollégium. Az internátus a háború alatt sokat szenvedett (szovjet katonai kórház volt), ezért a Segítő Egyesület 10 évre bérbe adta a Szűz Mária-rendnek. A Vallás - és Közoktatásügyi Minisztérium azonban nem hagyta ezt jóvá, így az internátus a helybeli római katolikus egyházközséghez került. Zsadányi Árpád igazgató a következőket jegyezte...

100 év 100 pillanat – Iskolai ünnepélyek, irodalmi műsorok

A Szent Imre Gimnázium ünnepségeit igyekeztek színvonalassá tenni, egy tanévben általában 6-8 ünnepséget tartottak. „A hazafias érzés ápolásának, az érzelmek nevelésének értékes munkájához szervesen kapcsolódtak ünnepélyeink. Bár minden hivatalosan elrendelt ünnepélyt gazdag műsor keretében tartottunk meg, gondosan ügyeltünk arra, hogy az iskolai munka rendjét és folytonosságát meg ne zavarjuk. Gondunk volt arra is, hogy a szülőket és a város...

100 év 100 pillanat – Önképzőkör

A Szent Imre Gimnáziumban több önképzőkör is működött, az egyik népszerű körnek számított a Gyorsírókör, amely az 1922-es tanévben jött létre.

Taglétszáma 1939-re már elérte a 35-t, a vezetőjük pedig Csernák Emil lett. A gyorsírókör munkáját hasznosnak ítélték, hiszen több versenyen is eredményesen szerepeltek tanulóik.

 A rendkívüli tantárgyak között fizikai gyakorlatokat is végeztek a tanulók, ezek a gyakorlatok a vezető tanár...

100 év 100 pillanat – Tanul az osztály…

A Szent Imre Gimnáziumban a tanárok csakis tankönyvből taníthattak. A tanárok a tananyagot nem diktálhatták a diákoknak, s a tanulók nem használhattak jegyzeteket. Általában kéthetenként dolgozatot írtak, ezzel mérték az elsajátított tudást. A tananyagot azért megpróbálták egy kicsit érdekesebbé tenni a kor kínálta lehetőségekkel. Az oktató céllal készült üveglemez diapozitív felvételek a tantárgyak szemléltetésében kaptak fontos...

100 év 100 pillanat – Kirándulások

A Szent Imre Gimnáziumban a tanítás kiegészítésére az egyes osztályok szaktanáraik vezetése mellett több félnapos kirándulást tettek Csongrád városának környékére. Ezeknek a célja főként a flora és fauna tanulmányozása volt, valamint az is, hogy a földrajzi alapfogalmakat és a térképolvasást a tanulók közvetlen szemlélet útján sajátítsák el. Emellett a tanítás kiegészítésére az egyes osztályok szaktanáraik vezetésével többször szerveztek 2-3...

100 év 100 pillanat – Sportkör, testnevelés

A Szent Imre Gimnáziumban élénk sportélet folyt: Bendzsák Ernő vezetésével játékdélutánokat tartottak, ahol a tanulók kedvükre mozoghattak. Az 1924-ben megalakult Ifjúsági Sportkör a szegedi a K.i.s.o.k. szegedi kerületéhez tartozott, igazolványi száma 164, vezetője Árvay Ferenc testnevelő tanár volt. A sportkör kezdetben torna, vívó, korcsolyázó, céllövő, evező és talajtorna szakosztályokra oszlott, később azonban...

100 év 100 pillanat – Segítő Egyesület, ösztöndíjak

A Szent Imre Gimnáziumba egyre több hátrányos helyzetű diák iratkozott be, ezért az ő támogatásukra megalakult a Segítő Egyesület.

Az Egyesület többek között tejakciót indított a rászorulóknak, ami azt jelentette, hogy naponta negyed liter tejet és zsemlét kaptak a tanulók. Emellett az Egyesület kezdeményezte a „napotevést”, aminek keretében a rászoruló diákoknak egy-egy család felajánlotta, hogy ebédet és vacsorát biztosít. (A kifejezés...