Abonyiné Kiss Ágnes matematika szakos tanár kiss.agnes@bjg.hu

„A matematika a tudományok királynője” – e tudomány bárhol gyakorolható, nincs szükség semmilyen különleges eszközre. Tanulásának mozgató ereje a felfedezés izgalma kell, hogy legyen. A matematika az ésszerű gondolkodás eszköze.

Arra törekszem, hogy diákjaim örömmel jussanak el ennek képességére, s az ehhez vezető utat ne érezzék óráimon nehéznek. Motiválni szeretném őket arra, hogy maguk is akarják azt a pillanatot megérni, amikor hirtelen minden világos, tiszta és érthető lesz. (tovább…)

Almási Mariann földrajz, vizuális és környezetkultúra szakos tanár, osztályfőnök almasim@bjg.hu

1992-ben diplomáztam Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán földrajz-rajz szakos tanárként. A diploma megszerzését követően 1992. augusztus 01-től tanítok egykori iskolámban, a Csongrádi Batsányi János Gimnáziumban.
A tanítás alatt, folyamatosan képeztem magam: 1995-ben Szegeden a József Attila Tudomány Egyetemen Okleveles Környezetvédő, 2000-ben Budapesten a Magyar Iparművészeti Egyetemen Vizuális és környezetkultúra szakos tanár – Art and desing teacher, (tovább…)

Bedéné Fodor Virág angol szakos tanár befovir@bjg.hu

Bedéné Fodor Virág vagyok. 1995 óta élek Csongrádon. Első diplomámat 1998-ban  angol- pedagógia szakos tanárként szereztem meg a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. A Batsányiban 2000 óta dolgozom, mint angol tanár. Második diplomámat, posztgraduális képzés keretében 2011-ben kaptam a Pécsi Tudományegyetemen angol nyelv és irodalom szakos tanárként. (tovább…)

Blázsik Ibolya Tünde Matematika, Intézményvezető-helyettes tunde@bjg.hu

Ha rossz kedvem van, matematizálok, hogy jó kedvem legyen. Ha jó kedvem van, matematizálok, hogy megmaradjon a jó kedvem.” (Rényi Alfréd)

(tovább…)

Bíró Edit német nyelv szakos gimnáziumi tanár edit@bjg.hu

1996-ban szereztem német nyelvtanári szakos diplomát Debrecenben, a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, majd 2001-ben elvégeztem a kiegészítő német nyelv és irodalom szakot is. Ezen kívül van külkereskedelmi levelező és külkereskedelmi üzletkötő szakmám is, de gyermekkorom óta tanár akartam lenni, és most sem tudok a pedagóguspályánál érdekesebb, változatosabb és fontosabb hivatást elképzelni. 1998 óta élek Csongrádon és tanítok a Batsányiban. Óráimon próbálok oldott légkört teremteni, ahol a diákok kérdezhetnek, kételkedhetnek, kétségbe vonhatnak, hiszen fontos, hogy ők is aktívan részt vegyenek a tanulás folyamatában. (tovább…)