100 év 100 pillanat – “Én iskolám, köszönöm most neked”

Válogatás batsányis emlékeimből​ (2005-2009)​

A gimnáziumban töltött éveimet a sokszínűség jellemezte. A Batsányiban egyaránt erős képzést kaptunk reál és humán területeken, de mindemellett érezhettük a közösséghez tartozás élményét is, amit ​értékes szociális és kulturális programok alapoztak meg. Szerencsésnek érzem magam, amiért a legtöbb oktató​n​k nem csak tanári, hanem nevelői szemléletet is képviselt, aminek hatása...

A boldogság valódi titka, ha örömünket leljük a mindennapi élet apró mozzanataiban. /William Morris/

A hónap mottója magában foglalja azt a témát, amellyel a március hónap folyamán foglalkoztunk iskolánkban a boldogságórákon. Talán nem túlzás azt állítani, hogy az apró örömök nemcsak ebben a hónapban fontosak, hanem egész életünkben is, de a március hónapot szántuk arra, hogy tudatosabban fókuszáljunk a téma adta lehetőségekre, és egyúttal olyan tevékenységeket is megvalósítsunk, amelyek a mindennapi apró örömeink köré csoportosulnak. ...

100 év 100 pillanat – “Én iskolám, köszönöm most neked”

 

Grecsó Krisztián

TANÁROK, csupa nagybetűvel

Nagyszerű tanárok most is vannak, csak a világ fakult ki körülöttük. A mai nagyok kevésbé látszanak, mert fukar szürke és szegény itt minden, a jó szó nem valuta, a szellemességhez szív kellene, a tudáshoz meg alázat. És ezekből éppen kevés akad raktáron. Talán ez lehet az oka, hogy nem tudom eldönteni, a nosztalgia vagy a kétségbeesés írja át az emlékeimet, és ezért vagyok szirupos, ha a...

Érettségi vizsgatárgyak nyilvánosságra hozott anyagai intézményünkben

Az alábbiakban az intézményünkben vizsgázók számára nyilvánosságra hozott érettségi vizsgatárgyak  anyagai találhatók.

Magyar nyelv és irodalom témakör- és tételcímek

Történelem tematika

Témakörök, az elvégzendő vagy ismertetendő kísérletek és egyszerű mérések listája, valamint az ehhez szükséges eszközök

Informatika érettségi témakörök

Testnevelés gyakorlati vizsga nyilvános anyaga

További...

100 év 100 pillanat – “Én iskolám, köszönöm most neked”

Neumann-Bódi Edit

Érettségi éve:  1997,  Batsányi János Gimnázium  - Csongrád

1993-ben kezdtem a gimnáziumi éveimet Csongrádon, Losoncziné Szentandrási Erzsébet tanárnő „szépreményű 1.a” osztályában.  Nagyon szép emlékeim vannak a gimnáziumi évekről. Kiváló tanáraink voltak, mind szakmailag, mind emberileg igazán sokat kaptunk tőlünk. Talán a legnagyobb dolog, hogy azt éreztették velünk, hogy fontosak...

100 év 100 pillanat – Szakkörök a Batsányiban

A humán tárgyak is a megújulás szakaszába érkeztek, 1982-ben megalakult a Beszélni nehéz kör Fábiánné dr. Szenczi Ibolya vezetésével. Az iskola meghatározó szakköre volt, tagjai rendszeresen vettek részt versenyeken kiváló eredményekkel. A szakkör feladatául tűzte ki a szép magyar beszéd ápolását. Az iskola keretein túl is tevékenykedtek, így 1993. július 6-án indult el az Országos Ifjúsági Anyanyelvi Tábor, amelyet dr. Deme László professzor nyitott...

100 év 100 pillanat – “Én iskolám, köszönöm most neked”

Mit jelentett nekem a Batsányi? Legyen jelen a múlt helyett, a mostból visszanézve. Mit jelent? Az első nagy szerelmet, az első profán imát, az első nagy irodalmi rajongást, Náfit, a színjátszószakkör hihetetlen hangulatát. Szabadságot, lázadást, újságot, tévét, szárnypróbálgatást. A szavak erejét, melegséget és hagyományt. Egy igazán különleges, egyedülálló intézmény az Alföld szívében. Elhivatott, odaadó tanárokkal, fantasztikus emberekkel a...

100 év 100 pillanat – “Én iskolám, köszönöm most neked”

dr. Szabó László

 

A Batsányi János Gimnáziumba 1976 és 1980 között jártam. Akkoriban három párhuzamos osztály volt. Az osztályom egyik fele matematika, a másik fele fizika tagozatos volt; én a fizika tagozatos csoportban voltam. 

            A gimnáziumi évek azzal kezdődtek, hogy az első nap első óráján dolgozatot írtunk matematikából. Ettől kicsit beijedtünk. Szabó Katalin tanárnő...

100 év 100 pillanat – Szakkörök a Batsányiban

A Szent Imre Gimnáziumban megalapozott reál tárgyak iránti érdeklődés a Batsányit is áthatotta. Híres orvosok, mérnökök kerültek ki a gimnázium falai közül. A tanári gárda is legendás volt: Szucsán András a fizika oktatásában, népszerűsítésében vállalt óriási szerepet, Szurgent János Szabó Katalin tanárnővel karöltve a matematika tanításában mutatott irányt. Szabó tanárnő ráadásul elsők között csatlakozott az informatika világának...

Ideiglenes felvételi jegyzék 2021.

Az alábbi linkeken elérhetőek az ideiglenes felvételi listák:

Nyolc évfolyamos gimnáziumi osztály tanulmányi kód: 16

Négy évfolyamos gimnáziumi osztály biológia-kémia tagozat tanulmányi kód: 11

Négy évfolyamos gimnáziumi osztály matematika-fizika tagozat tanulmányi kód: 10

Négy évfolyamos gimnáziumi osztály humán tagozat tanulmányi kód: 12

A jelentkezések módosításának...