Elismerésben részesült kollégáink

Forgóné Hajdu Erika kolléganő polgármesteri dicséretben részesült, aki lelkiismeretessége, embersége, kitartása és magas színvonalú szakmai munkájának elismeréséül kapta az elismerést.

A tantestület az év tanárának választotta Leirerné Katona Ágnes kolléganőt.

Törökné Török Ildikó, tankerületi igazgatói elismerésben részesült, aki intézményünk vezetőségének tagjaként kreativitásával, innovatív gondolkodásával mindannyiunk minőségi oktató-nevelő munkáját segíti, munkáját minden esetben a pontosság, precizitás jellemzi, példamutatóan és mindenben segíti kollégáit.

Túri-Kis Mariann tankerületi igazgatói elismerésben részesült, aki munkáját évtizedek óta lelkiismeretesen és kitartóan végzi, továbbá magas fokú szakmai felkészültségével és tapasztalatával nemcsak segíti, hanem előremutató javaslataival fejleszti is intézményünk ügyintézési munkakultúráját. Mind a pedagógusok, a tanulók és a szülők elvárásainak megfelelően végzi mindennapi munkáját.

Náfrádi Imre tanár úr nincs a képen, aki Pedagógus Szolgálati Érmet vehetett át pedagógus nap alkalmával. Diplomáját a József Attila Tudományegyetemen magyar-történelem szakos középiskolai tanárként szerezte. 1984. augusztus 1. napjától kezdődően a Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium pedagógusa. Igazgatóhelyettesként 1993-1994 segítette az akkori tantestület, intézmény szakmai munkáját. Pályafutása alatt többször volt osztályfőnök. Ezt a megbízatást nagyon szerette. Mindamellett, hogy formálta tanítványai személyiségét, ő maga is sokat tanult diákjaitól, pedagógusi látóköre szélesedett ebben a munkakörben. Mindig a teljességre törekedett. Munkáját következetesség, tudatos tervezés, a diákcsoportok egyéni igényeihez illeszkedő alapos felkészültség jellemezte. Szeretett tanulni, diákjai érdekében fontosnak tartotta a folyamatos szakmai megújulást, ezért minden lehetőséget megragadott a továbbképzésekre. Pályafutása során bizonyította, hogy rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással és a tanítás során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására is. Mindkét tantárgy esetében törekedett az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére, tanítványaiban kialakította az információk befogadásának, feldolgozásának, továbbadásának kritikus, etikus módját. Személye intézményünkben meghatározó – munkája mindig megbízható volt. Szakmai munkáját illetően leginkább az emberség, korrektség, őszinteség jellemzi.

 

Gratulálunk a kollégáknak!