„Mi kell a boldogsághoz? Azt hiszem, valamilyen belső kiegyensúlyozottság. Melyik ember mondhatja el magáról, hogy boldog? Azt gondolom, az az ember boldog, aki a saját életét éli a legszívesebben.” (Törő Imre)

A fenti idézethez kapcsolódóan igyekeztünk a 2021/2022-es tanévben iskolánkban a batsányis diákokkal dolgozni a boldogságórás osztályfőnöki órákon. Mivel június hónapban a 10. témakör a fenntartható jólléthez kapcsolódik, ezért az egész éves munkánk, a tanult stresszoldó technikák, az alkalmazott tudásunk felelevenítése, a mögöttünk álló tanév egyfajta összegzése valósult meg az utolsó hónapban.

Köszönettel és hálával tartozom a boldogságórás osztályfőnököknek az éves kitartó munkájukért, így Huszák Béla (5.f), Konkolyné Tóth Györgyi (6.f), Kissné Kocsis Marianna (10.f)  és Lovas Laura (12.f) kollégáknak, akik felismerték és fontosnak tartották azt, hogy az érzelmi intelligencia fejlesztése gyakorlati feladatok, módszertani ötletek nyomán kiemelt szerepet kapjon az osztályokkal való közös órákon, tanórán kívüli tevékenységeinkben.

Ebben a tanévben 141 tanuló és 5 osztályfőnök képviselte az Örökös Boldog Iskola pályázatot iskolánkban, illetve 10 tematika nyomán valósultak meg az iskolai tevékenységeink. Az év során okleveleket is kaptunk a kiemelkedő tevékenységeink elismeréseképpen, így 1 osztály és 1 szaktanári dicsérettel zárjuk az évet.

Iskolai projektkoordinátorként a következő gondolatokkal zárom a mögöttünk álló tanévet:

  1. Hálásak lehetünk azért, hogy nyitott gondolkodású, fejlődni akaró diákközösséggel és kollégákkal dolgozhattunk együtt.
  2. Optimisták vagyunk, mert mindig vannak előremutató, kihívást jelentő céljaink, amiért akarunk tenni.
  3. A társas kapcsolataink – reményeink szerint – egyre jobban alakultak és igyekeztünk a hibáinkból tanulni.
  4. A jó cselekedetek megvalósításában élen jártunk, mert sokszor segítettünk másoknak, rászorulóknak is az év folyamán.
  5. Egyre tudatosabbak vagyunk a SMART célok felismerésében, és megtanultuk, hogy miért és hogyan kell jó célokat kitűznünk az életünkben.
  6. Sok segítséget és gyakorlati ötletet sajátítottunk el, hogy hogyan küzdjünk meg az életünkben megjelenő nehézségekkel és igyekszünk ezeket sikeresen alkalmazni is a jövőben.
  7. Az apró örömöknek felbecsülhetetlen értéke van, ezért ezeket is egyre jobban értékeljük az életünkben és teszünk azért, hogy másoknak is örömet szerezzünk.
  8. A megbocsátást, az egyik legnehezebb témának tartva, mindenféleképpen tanultunk magunkról és másokról, ugyanakkor sok munka áll még előttünk ennek a gyakorlásában.
  9. A mozgás mindent visz! 🙂 Talán ebben vagyunk a legjobbak, mert szinte minden diák szeret mozogni, sportolni a batsányiban és a kollégák is igyekeznek jó példával elöl járni a mozgás megszerettetése terén.
  10. A fenntartható boldogság a tudatos életet jelenti, amiben az első 9 téma összegződik.

Reméljük, hogy ez az év is hozzájárult ahhoz, hogy lelkileg, mentálisan és fizikálisan is kiegyensúlyozottabb diákok kezdhessék meg az 55 (77) napos, jól megérdemelt vakációt.

Szeptemberben újabb osztályokkal folytatjuk a megkezdett munkát, így számítunk majd a „gyakorlott” boldogságórás diákok lelkesedésére az új tanév során! 

Kívánjuk, hogy a nyári szünetben mindenki pihenje ki magát, találjon olyan kedves és kellemes időtöltést, tevékenységeket, amelyekkel feltöltődhet! Kívánjuk továbbá azt is, hogy legyen idő, energia a társas kapcsolataink ápolására is, mert ez is a boldogsághoz vezető út egyik pillére!

 

Írta:

Rideg-Fekete Márta, osztályfőnök (8/f), Örökös Boldog Iskola projektkoordinátor,

angol-ének-zene szakos tanár