Elismerésekkel búcsúztattuk a tanévet

Június 30-án a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ online pedagógusnapi köszöntésén vehettünk részt. Miklós Anikó tankerületi igazgató asszony köszöntése után többek között intézményünk két kiváló pedagógusának egész éves munkáját ismerték el az alábbi oklevéllel, jutalommal.

Postáné Pető Györgyi kolléganőnk 1991 óta tanít magyar nyelv és irodalmat, történelmet a csongrádi gimnáziumban, mindennapi oktató és nevelő munkája mellett azóta folytat eredményes érettségire felkészítő, tehetséggondozó munkát. Tudása, személyisége, módszertani felkészültsége is indokloja elismerését. Az iskolába kerülése óta osztályfőnökként is folyamatosan tevékenykedik: reál, humán és nyolc évfolyamos gimnáziumi osztályok tanulóit segítette eredményesen felkészülni az érettségire. Osztályfőnökként is minden nap örömét leli a tanulókkal való foglalkozásban, és őszinte örömmel veszi és követi diákjai eredményeit, kíséri figyelemmel pályájukat az érettségi után is. Kapcsolata tanítványaival, kollégáival jó, az iskola diáksága és tanárai is választotta már többször az év tanárának.

PostánPGy

Rideg-Fekete Márta kolléganőnk angol nyelv és ének szakos pedagógusként egyaránt alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. Ének szakosként nincs nélküle iskolai rendezvény, ünnepség, míg angol nyelvszakosként nemcsak a tanítási órákon motiválja tanulóit, hanem több Erasmus+ projektet is támogat munkájával, segíti tanítványait aktív közösségi munkát végezni. Osztályfőnökként minden olyan lehetőséget megragad, mely az osztályközösség, csoport fejlődését segíti. Boldog Iskola projektünket tiszta szívvel irányítja, segíti kollégáit a programok megvalósításában. Pedagógustársaival, diákjaival és a szülőkkel nagyon jó kapcsolatot ápol, precíz szakmai munkája, diákszeretete példaértékű pedagógustársai számára, példamutatóan és mindenben segíti tanítványait, kollégáit.

RFM

 

Gratulálunk az elismerésekhez, büszkék vagyunk rájuk!

Munkájukhoz további sok sikert kívánunk!