Jelentkezés a 2021. május-júniusi érettségi vizsgára

Jelentkezési határidő február 15. (hétfő), egyben a jelentkezések lezárásának napja is.

A 12. évfolyamos tanulók a jelentkezéshez az osztályfőnököktől megkapták a tájékoztatást és jelentkezési lapot a már megadott napokon.

Előrehozott érettségi vizsgára és az osztályozó vizsgára jelentkezést határideje: 2021. február 15. (hétfő). A jelentkezéskor a tanuló hozza magával a személyi igazolványát, lakcímkártyáját, s ha van már előrehozott érettségi vizsgája, akkor az arról szóló törzslapkivonat eredeti példányát. Jelentkezéskor a tanuló megkapja az érettségi vizsgára jelentkező lapot, valamint az osztályozóvizsgához szükséges kérelmet, a szülővel, ill. szaktanárral alá kell íratni, s kitöltve másnap visszahozni.

Érettségi bizonyítvánnyal rendelkező jelentkezők esetében az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

Érettségi bizonyítvány és ennek másolata,

Középiskola bizonyítvány és az utolsó évének másolata

Személyi igazolvány

Lakcímkártya

A középszintű vizsgadíj tantárgyanként 25.000 Ft – postai utalványt a jelentkezéskor kap.

Az emelt szintű vizsgadíj tantárgyanként 42.000 Ft – átutalással fizetendő az OH számlaszámára, melyről a jelentkezésnél kap tájékoztatást a jelentkező.

Azon vizsgázók, akik a 2019/2020. tanév május-júnusi vizsgaidőszakában valamely vizsgatárgyból sikeres érettségi vizsgát tettek, az érettségi bizonyítvány megszerzése után, legkésőbb a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában az adott vizsgatárgyból egy alkalommal térítésmentesen tehetnek ismétlő érettségi vizsgát.

Akik az érettségi vizsgát sikertelenül tették le (előrehozottként), ebben a vizsgaidőszakban a saját iskolájukban kell jelentkezniük javító/pótló vizsgára.

Azok a tanulók, akik OKJ-s képzésben vesznek részt, s abban az iskolában szerveznek érettségi vizsgát is, ott kell jelentkezniük az érettségi vizsgára.

JELENTKEZNI AZ ISKOLATITKÁRNÁL LEHET

HÉTKÖZNAPOKON 8:00 – 15:00 ÓRA KÖZÖTT

Bővebb tájékoztatás: https://www.oktatas.hu