100 év 100 pillanat – Szakkörök a Batsányiban

A humán tárgyak is a megújulás szakaszába érkeztek, 1982-ben megalakult a Beszélni nehéz kör Fábiánné dr. Szenczi Ibolya vezetésével. Az iskola meghatározó szakköre volt, tagjai rendszeresen vettek részt versenyeken kiváló eredményekkel. A szakkör feladatául tűzte ki a szép magyar beszéd ápolását. Az iskola keretein túl is tevékenykedtek, így 1993. július 6-án indult el az Országos Ifjúsági Anyanyelvi Tábor, amelyet dr. Deme László professzor nyitott meg. Az ötlet Kerekes Barnabás középiskolai tanártól eredt, aki Fábián György igazgatóval és Fábiánné dr. Szenczi Ibolyával együtt szervezte meg az elsőt, Fábiánné tanárnő még tábori logót is rajzolt kézzel. Deme László professzor egy hibát talált ebben a logóban, úgy gondolta, hogy hiányzik előle az, hogy ez volt az első. Igaza is lett, az egyszeri alkalomból mozgalom született, amelynek létrejöttében a gimnázium a szellemi kiindulópontot jelentette, hiszen a táboroknak 14 éven át adott otthont Csongrád.

Az anyanyelvi táborok egyik megnyitója

Az anyanyelv tisztelete ma is él a gimnáziumban. Iskolánkban 2010 óta foglalkozik Kissné Kocsis Marianna tanárnő a disputamódszerrel. A disputa során előre megadott témában kell a 3 fős csapatoknak meghatározott szabályok szerint érvrendszerükkel a bírókat meggyőzni állításuk igazáról úgy, hogy az ellenfél csapatával vitatkoznak. A csapatok a vita előtt tudják meg, hogy állítaniuk vagy tagadniuk kell, ezért az adott témának minden oldalát ismerniük kell, azonosulniuk kell mindkét szerepkörrel. 2014-ben iskolánk elnyerte a Mentoráló intézmény címet, ebben a tanévben megvalósult a Disputa a magyar nyelv és irodalom oktatásában módszertani modell disszeminációja, a program során 11 alkalommal biztosított iskolánk hospitálási lehetőséget és műhelymunkát az érdeklődő kollégáknak. 54 Csongrád megyei tanár látogatta meg ezeket a foglalkozásokat. A projektet beválogatták az ország 10 legjobb programja közé, így oktatófilm is készült belőle. 2011 óta minden tanévben van dobogós helyezett iskolánk tanulói közül az országos disputaversenyeken.