Digitális humán verseny Batsányiról és koráról

2020 novemberében 6 csapat részvételével rendeztük meg az általános iskolások számára meghirdetett humán tanulmányi versenyt. A tanulókat játékos csapatversenyre hívtuk, amelyre 2–4 fős csoportokban lehetett jelentkezni. A járványügyi helyzetre való tekintettel ebben az évben digitális formában szerveztük meg programunkat, az újszerű versenyformával egyben motiválni is kívántuk a tanulókat a részvételre, tehetségük kibontakoztatására.

Idén a gimnázium fennállásának 100. évfordulója alkalmából Batsányi és kora köré szerveződtek a feladatok. A diákok Batsányi életére vonatkozó igaz és hamis állítások közül válogathattak, versekhez kapcsolhattak egy-egy szót ábrázoló képet, kitölthették a korszakra vonatkozó keresztrejtvényt, felismerhettek Batsányi életéhez és emlékezetéhez kapcsolódó képeket, és szabadon választott technikával népszerűsítő, figyelemfelkeltő plakátot készíthettek egy Batsányi-vershez.

A versenyen a csongrádi Piroskavárosi Általános Iskola, a szentesi Koszta József Általános Iskola, a tömörkényi Szent Miklós Katolikus Általános Iskola, a tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola és a fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola tanulói vettek részt. Köszönjük a felkészítő tanárok, Farkas Márta, Erdészné Kulman Mária, Papp Sára, Deli Renáta és Sipos Katalin eredményes, áldozatos munkáját! A verseny résztvevői emléklapot kaptak és tárgyi jutalomban részesültek.

.