Búcsúzunk Fehér József tanár úrtól

Van miért gyászolnunk. Nagy a fájdalom, mert nagy a veszteség.
Szeretett kollégánk, Fehér József tanár úr 66 éves korában hirtelen távozott közülünk. 
Munkatársai és tanítványai nevében nagy tisztelettel és főhajtással idézzük fel felejthetetlen tanári munkáját.

Fehér József tanár úr 1953-ban született Csókán, az akkori Jugoszláviában, a Vajdaságban. Diplomáját 1977-ben szerezte matematikus – matematika szakos középiskolai tanár szakon. 2001-ben informatikus szakképesítést szerzett. A Batsányi János Gimnázium pedagógusa volt 1999. augusztusától egészen 2016-ban történt nyugdíjba vonulásáig. Nyugdíjazását követően óraadó pedagógusként segítette tovább pedagógiai munkánkat, hogy továbbra is átadhassa a matematika szeretetét tanulóink számára.

Szaktanárként a Batsányiban végig vitt 20 éves tanári pályája alatt diákok százai kerültek ki a keze alól, akik valamennyien nagy tisztelettel és szeretettel beszélnek róla.

Sokéves munkáját ismerve, mind a kollégák, mind a tanulók visszajelzései megerősítik, hogy módszertani, pedagógiai felkészültségét kimagasló szaktárgyi tudás jellemezte és magas szintű gyakorlattal rendelkezett. Tanítványait mindig is az önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására nevelte. Az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére törekedett. Nemcsak az óráin igyekezett felkelteni és fenntartani tanulói érdeklődését, kapcsolata a tanulókkal ideális tanár-diák viszony volt.
Osztályfőnökként is szerepet vállalva illetve a mindenki bizalmát élvező Közalkalmazotti Tanács elnökeként is évekig segítette a Batsányi oktató-nevelő munkáját. 
Vidám, barátkozó, könnyen beilleszkedő típus volt, támogatta kollégáit, emberséges, segítőkész volt. 
A munkája volt a hobbija. Egy sítábor sem múlhatott el matematika feladatok vagy keresztrejtvényfejtés nélkül.

Kedves Józsi!

Mindannyian hálásak vagyunk a sorsnak, hogy Veled gazdagította iskolánk tantestületét, Hubay Miklós gondolatával búcsúzom: „Mindnyájan túl hamar halunk meg.”

Isten veled!