Mit kell tudni az intézményünkbe jelentkező tanulóknak és szüleiknek?

Mit kell tudni a gimnáziumokba történő felvételiről? 

A Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium a felvételi kérelmekről a központi írásbeli vizsgák eredményei és a tanulmányi eredmények alapján dönt.

Mit kell érteni a tanulmányi eredmény alatt?

A tanulmányi eredmények alatt a középfokú iskolába felvételiző tanuló általános iskolai tanulmányait igazoló bizonyítványt, az abban található minősítést kell érteni. A tanulmányi eredményekbe nem számítható be nyelvvizsga, tanulmányi verseny, sportverseny és egyéb olyan teljesítmény, amely részben vagy teljesen elválasztható az általános iskolai tanulmányokat (a helyi tantervi követelmények teljesítésének szintjét) dokumentáló általános iskolai bizonyítványban található minősítéstől. Bővebben, tanulmányi területenként az alábbi linken olvasható:

http://www.bjg.hu/index.php/2018/10/12/felveteli-tajekoztato-2019-2020-tanev/

Milyen dokumentumokat kell kitölteni a jelentkezéshez?

TANULÓI JELENTKEZÉSI LAPot a 9. évfolyamra történő beiskolázás, illetve a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁJÁRA.

 A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára jelentkezéssel kezdődik.

Közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező  intézménybe történik, ennek határideje:

2018. december 7. péntek!

A gimnáziumi tanulmányi területekre felvételre jelentkező általános iskolai tanulónak Jelentkezési lapot és Tanulói adatlapot kell még kitöltenie. Annyi Jelentkezési lapot kell kitölteni, ahány középfokú iskolába a jelentkezési szándékát jelezni kívánja a tanuló.

A 8 évfolyamos gimnáziumi osztályok esetében a jelentkezéshez szükséges adatlapok gimnáziumunkból is beszerezhetők. (titkárság, porta)

Mikor és hol kell leadni a Jelentkezési lapokat és a Tanulói adatlapokat?

A Jelentkezési lapok és a Tanulói adatlap továbbításának határideje 2019. február 18.
A 8 évfolyamos gimnáziumba jelentkezők leadhatják vagy megküldhetik közvetlenül a középfokú iskolákba is, ám ekkor nekik a Tanulói adatlapot a fenti időpontig meg kell küldeniük a Felvételi Központba. A jogszabályi előírások lehetővé teszik, hogy a gimnázium kilencedik évfolyamnál alacsonyabb évfolyamára jelentkezők a Jelentkezési lapjukat közvetlenül a megjelölt gimnázium(ok)ba, míg a Tanulói adatlapot közvetlenül a Felvételi Központba küldjék. Az adott gimnázium részletes tájékoztatást ad a jelentkezéssel kapcsolatos teendőkről.

A Felvételi Központ postacíme: Felvételi Központ, 9001 Győr, Pf. 681

Kitől várhat értesítést a tanuló a felvételi eredményéről? 

  1. március 18-ig a középfokú iskola nyilvánosságra hozza a jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzékét. A középfokú iskolák 2019. április 23-ig megkapják a Felvételi Központtól az egyeztetett felvételi jegyzéket. A Jelentkezési lapon megjelölt értesítési címére a felvételire jelentkező tanuló 2019. április 30-ig minden olyan középfokú iskolától írásbeli értesítést kap, ahová Jelentkezési lapot adott be.

Milyen rendszer szerint zajlik a felvételi 8 évfolyamos gimnáziumi osztályokba?

A felvétel itt is a KIFIR keretein belül, alapvetően az általános felvételi eljárás szabályai szerint történik. A 8 évfolyamos gimnáziumi osztályba jelentkező tanulók is ugyanolyan Jelentkezési lapot és Tanulói adatlapot töltenek ki, mint a 9. évfolyamra jelentkezők. A kitöltött lapokat a jelentkezőnek nem kell hitelesíttetnie az általános iskolájával, azokat közvetlenül is megküldheti 2019. február 18-ig a gimnáziumnak, illetve a Felvételi Központnak.

 

2. melléklet a tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelethez

2019.02.18.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)

2019.03.18.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

2019.04.30.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

 06.20-22.

Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben.