Dr. Széll Gábor

2005-től tanítok a Batsányi-gimnáziumban, a belső értékelési csoport és a Közalkalmazotti Tanács tagjaként is tevékenykedem. Mentortanári és közoktatásvezetői pedagógus szakvizsgát szereztem, a késő antikvitás latin nyelvű krónikairodalmával és Hispania helyzetével kapcsolatban végzett kutatásaimmal 2019-ben PhD fokozatot szereztem történelemtudományból. Részt vettem számos projekt lebonyolításában, helyi és országos ünnepségek, diákkonferenciák, versenyek és tanulmányutak szervezésében, külföldi kapcsolatok kiépítésében, tanmenetek és módszertani innováció kidolgozásában, valamint más intézményekkel való folyamatos együttműködésben. Önkormányzati képviselőként és a Humán Bizottság elnökeként szerepet vállalok Sándorfalva kulturális örökségének megőrzésében és helytörténeti kutatásokban, én vezettem a 2019-ben megjelent várostörténeti kötet szerkesztőbizottságát. Pedagógiai munkámat 2010-ben megyei elnöki dicsérettel, 2012-ben Csongrád város Pedagógiai Díjával ismerték el, 2019-ben őrgróf Pallavicini Sándor-díjat kaptam.