Abonyiné Kiss Ágnes matematika szakos tanár kiss.agnes@bjg.hu

„A matematika a tudományok királynője” – e tudomány bárhol gyakorolható, nincs szükség semmilyen különleges eszközre. Tanulásának mozgató ereje a felfedezés izgalma kell, hogy legyen. A matematika az ésszerű gondolkodás eszköze.

Arra törekszem, hogy diákjaim örömmel jussanak el ennek képességére, s az ehhez vezető utat ne érezzék óráimon nehéznek. Motiválni szeretném őket arra, hogy maguk is akarják azt a pillanatot megérni, amikor hirtelen minden világos, tiszta és érthető lesz. (tovább…)

Almási Mariann földrajz, vizuális és környezetkultúra szakos tanár, osztályfőnök almasim@bjg.hu

1992-ben diplomáztam Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán földrajz-rajz szakos tanárként. A diploma megszerzését követően 1992. augusztus 01-től tanítok egykori iskolámban, a Csongrádi Batsányi János Gimnáziumban.
A tanítás alatt, folyamatosan képeztem magam: 1995-ben Szegeden a József Attila Tudomány Egyetemen Okleveles Környezetvédő, 2000-ben Budapesten a Magyar Iparművészeti Egyetemen Vizuális és környezetkultúra szakos tanár – Art and desing teacher, (tovább…)

Bedéné Fodor Virág angol szakos tanár befovir@bjg.hu

Bedéné Fodor Virág vagyok. 1995 óta élek Csongrádon. Első diplomámat 1998-ban  angol- pedagógia szakos tanárként szereztem meg a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. A Batsányiban 2000 óta dolgozom, mint angol tanár. Második diplomámat, posztgraduális képzés keretében 2011-ben kaptam a Pécsi Tudományegyetemen angol nyelv és irodalom szakos tanárként. (tovább…)

Blázsik Tünde Matematika, Matematika-digitális kultúra-technika munkaközösség vezető tunde@bjg.hu

Ha rossz kedvem van, matematizálok, hogy jó kedvem legyen. Ha jó kedvem van, matematizálok, hogy megmaradjon a jó kedvem.” (Rényi Alfréd)

Ez az idézet nagyon igaz rám, bár imádok a kertben tevékenykedni is, a fizikai elfoglaltság éppoly fontos, mint a szellemi. Két gyermekem van, akik iskolába kerülése nagyban változtatta az én tanításhoz való viszonyomat is. Azóta sokkal jobban tudom magam a diákjaim helyébe képzelni, megérteni a problémáikat. (tovább…)

Bíró Edit német nyelv szakos gimnáziumi tanár edit@bjg.hu

1996-ban szereztem német nyelvtanári szakos diplomát Debrecenben, a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, majd 2001-ben elvégeztem a kiegészítő német nyelv és irodalom szakot is. Ezen kívül van külkereskedelmi levelező és külkereskedelmi üzletkötő szakmám is, de gyermekkorom óta tanár akartam lenni, és most sem tudok a pedagóguspályánál érdekesebb, változatosabb és fontosabb hivatást elképzelni. 1998 óta élek Csongrádon és tanítok a Batsányiban. Óráimon próbálok oldott légkört teremteni, ahol a diákok kérdezhetnek, kételkedhetnek, kétségbe vonhatnak, hiszen fontos, hogy ők is aktívan részt vegyenek a tanulás folyamatában. (tovább…)

Bíró-Szabó Ágnes könyvtárostanár biroszabo@bjg.hu

könyvtárostanár

biroszabo@bjg.hu

Szentesen élek férjemmel és három gyermekemmel. Húsz évet a szentesi Klauzál Gábor Általános Iskolában tanítottam és vezettem az iskolai könyvtárat. 2018 óta vagyok a gimnázium könyvtárostanára. (tovább…)

Borda Zsolt Ervin Földrajz-testnevelés szakos középiskolai tanár. borda.zsolt@bjg.hu

„Az izzadtságcseppek az elégő zsír könnyei.”

Családommal, feleségemmel és három fiammal élek Csongrádon.

1989 óta tanítok egykori középiskolámban. Jelenleg csak testnevelést, de éveken át földrajzot is. Három osztálynak voltam osztályfőnöke és 29 éven át munkaközösség-vezető. (tovább…)

Bujáki Olga matematika-testnevelés szakos középiskolai tanár olga@bjg.hu

„Mindenki, aki visszagondol a saját oktatására, tanárokra emlékszik, nem módszerekre vagy technikákra. A tanár a szíve az oktatásnak.” (Sidney Hook)

A szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán végeztem matematika-testnevelés szakon, majd a József Attila Tudományegyetem matematika szakán szereztem középiskolai tanári diplomát. 1992 óta tanítok a Csongrádi Batsányi János Gimnáziumban, ahol középiskolai éveimet is töltöttem. Kiváló tanáraimra példaképként gondolok. (tovább…)

Cseri Gáborné biológia- földrajz cserine@bjg.hu

Cseri Gáborné vagyok, biológia, földrajz szakos tanár. 1991-ben végeztem Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán. Még ebben az évben kezdtem el dolgozni a gimnáziumban, ahol az első évben kollégiumi nevelőként tevékenykedtem. Ezt követően 8 évet voltam otthon három gyermekemmel.

2003-ban kaptam az első osztályom, akiknek nyolc éven keresztül osztályfőnökük voltam. Az „f” osztály után reálosztálynak lettem az osztályfőnöke, (tovább…)

Duka Enikő német nyelv szakos gimnáziumi tanár duka.eniko@bjg.hu

Gyergyószentmiklóson születtem, a csodálatos alföldi táj és a Keleti-Kárpátok övezte gyergyói fennsík nagyon jól megférnek együtt a szívemben. Erőforrásaim a hit, a jó, személyes kapcsolatok és az a sokszínű külföldi tapasztalat, amely eddigi életem során megadatott: Erdélyből indultam, egy évig Ausztriában, majd három évig Olaszországban éltem és tanultam; tanulmányi referensként és tanárként hat éven át német anyanyelvű nyelvtanárokkal tanítottam együtt, és hosszabb időt töltöttem Németországban valamint Svájcban is. (tovább…)

Forgóné Hajdu Erika magyar nyelv és irodalom, történelem szakos középiskolai tanár erike@bjg.hu

Csongrád és a Batsányi János Gimnázium alapkövei életemnek – itt születtem, itt érettségiztem, a diplomám megszerzése után visszajöttem, azaz hazatértem. 1987 óta tanítok a Csongrádi Batsányi János Gimnáziumban. Magyar és történelem szakos középiskolai tanárként sokszínű a feladatunk. Elsősorban a sikeres érettségire, a továbbtanulásra készítem fel a diákjaimat, de ennél hosszabb távú céljaim is vannak. Egy érték- és életszemléletet is közvetítek diákjaim felé. Tanárként mélyen vallom József Attila egyszerű szavait, igyekszem jó szóval oktatni.

(tovább…)

Földesiné Pacskó Andrea Okleveles pszichológus, pedagógia szakos tanár pacskoa@bjg.hu

Egykori iskolámban, a Batsányi János Gimnáziumban 1993. óta dolgozom pedagógusként. Pedagógia, és pszichológia szakos diplomáimmal 15 éven keresztül szakmai tantárgyakat tanítottam óvónőképzős, – és pedagógiai  szakközépiskolásoknak. Okleveles Pszichológus diplomámhoz kapcsolódva Módszerspecifikus Pszichoterápiás képzéseket sajátítottam el (Relaxációs Terapeuta, Integratív Hipnoterapeuta, Pszichodráma asszisztens, Integratív Gyermekterapeuta), melyeket hasznosítani tudok munkámban is. 2014. óta iskolapszichológusként tevékenykedem az iskolában. (tovább…)

Gilicze Tamás fizika, technika, informatika szakos tanár tamas.gilicze@bjg.hu

Informatika, technika és fizika tanárként harminckét éve  dolgozom. Már a kezdetektől kerestem annak a lehetőségét, hogy a számítógépet ne öncélúan hanem eszközként használjuk. Így került látóterembe az automatizálás és robottechnika, a térinformatika és a számítógépes mérési adatgyűjtés, az utóbbi időben a 3D nyomtatás és a szimulációs környezetekben történő robotprogramozás. Az iskolámban, a Csongrádi Batsányi János Gimnáziumban 2005-ben országosan az elsők között vezettük be a robotika oktatását technika és informatika órán.
(tovább…)

Giliczéné László Kókai Mária matematika-fizika-számítástechnika szakos középiskolai tanár, munkaközösségvezető, laboratóriumvezető marika.giliczene@bjg.hu

1984-ben a Batsányiban érettségiztem, majd ugyanebben az iskolában indult tanári pályám is. Ötödikesek és érettségire készülők egyaránt vannak diákjaim között.  Számomra elsődleges a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése és a gyerekek kreativitásának kibontakoztatása, életkoruknak megfelelő eszközökkel és módszerekkel. A tevékenységen alapuló ismeretszerzést igyekszem az óráimon megvalósítani. Megfigyelésem szerint ez ötvözi legjobban a tehetséggondozást az alapismeretek elsajátításával. (tovább…)

Hajdúné Tyukász Zsuzsanna angol nyelv szakos pedagógus, művelődésszervező, intézményvezető-helyettes, DÖK segítő pedagógus tyzsu@bjg.hu

2002 óta dolgozom a gimnáziumban, de már középiskolai tanulmányaimat is itt végeztem matematika-fizika tagozaton. Angol nyelvet tanítok. Fontosnak tartom a gyermekközpontú és élményalapú oktatást. A nyelvvizsgák és az angol nyelv megszerettetése mellett, az iskolában működő Erasmus pályázatokban is aktív feladatot vállalok. Iskolánk diákönkormányzatának évek óta segítője vagyok, rengeteg programmal színesítve annak életét. Nagyon büszke vagyok diákjaim sikereire, (tovább…)

Hekkelné Zsíros Ildikó matematika-informatika szakos tanár, osztályfőnök hekkelneildiko@bjg.hu

A szegedi egyetemi évek után 1998-ban kezdtem tanítani matematika – informatika szakos tanárként. Biztosan állíthatom, hogy lendületem azóta is töretlen, energiát adnak a gyerekekkel töltött mindennapok, és minden nap más! – többek között ezt is szeretem a tanításban. A változatosság a gyerekek sokszínűségéből is fakad: akár őszinte – akár csibész, akár bőbeszédű – akár halkszavú, mind törődésre, következetességre vágyik az iskolában éppúgy, mint a családokban. Ezt a biztonságot kell megadnunk nekik. Szeretném, hogy vigyék magukkal az órák hangulatát, fegyelemre és figyelemre tanítom őket, hogy a matematikában megszokott módon később is alaposan, tervszerűen, kreatívan dolgozzanak. (tovább…)

Herczegné Zsiga Ágnes angol szakos tanár, osztályfőnök zsagi@bjg.hu

„A nyelvtudás egy olyan kincs, ami követi tulajdonosát mindenhová”

1998. óta tanítok a BJG-ben angol nyelvet.
Számomra a legnagyobb öröm, amikor egy diákot úgy tudok megtanítani angolul, hogy beszélgetés közben szinte el is felejti, hogy magyarul is tud. Úgy gondolom, hogy a nyelvtudás iskolai végzettségeken és nyelvvizsgákon túl egy olyan „útlevél” számukra, ami az egész életüket végigkíséri, megkönnyíti. Óráimon ezt a célt tűzzük ki magunk elé a diákokkal, elkezdve a kezdő szinttől a haladóig. (tovább…)

Huszák Béla Testnevelés-filozófia szakos tanár, Sport és Művészetek Munkaközösség vezetője, osztályfőnök huszak.bela@bjg.hu

„Blues is easy to play, but hard to feel”

2017 szeptembere óta a Batsányi János Gimnázium testnevelő tanára vagyok. Életem során versenyszerűen úsztam, vízilabdáztam, kosárlabdáztam, amerikai fociztam, röplabdáztam (strandröplabda) és jelenleg is aktívan kézilabdázom NB2-ben. A sport, a mozgás és az egészséges életmód nagyon fontos részét képezi életemnek. Testnevelés óráim és tanári hitvallásom fő célja, hogy megszerettessem a testmozgást a diákokkal, főként játékos, zenés, alternatív és hagyományos mozgásformákon keresztül. (tovább…)

Kecskés Anita matematika-informatika szakos tanár ancsa@bjg.hu

Diplomáim megszerzése után kezdtem el egyből tanítani a Batsányi János Gimnáziumban, ahol a középiskolai tanulmányaimat is végeztem. Mindig is szerettem ezt az iskolát és alig vártam, hogy a régi tanáriam mellett, a tantestület tagja lehessek. Csupán egy tanévet tanítottam végig miután néhány évre Londonba költöztem. Hazetérésem után lehetőségem volt a gimnáziumban folytatni munkámat, mindkét szakomat tanítani és azóta is itt dolgozom, bár évek óta már csak matematikát tanítok. Nemcsak szeretem a szakmám, hanem szívesen dolgozom  gyerekekkel. (tovább…)

Kiss Attila okleveles testnevelő, intézményvezető kiss.attila@bjg.hu

+3663570-550, +3630293-1858

Kiss Attila, 46 éves testnevelő tanár vagyok. Diplomáim megszerzése óta szülővárosomban dolgozom, itt élek családommal. Nemcsak szeretem a szakmám, hanem szívesen is dolgozom benne. Olyan pedagógusnak tartom magam, aki szívesen vállal szakmai kihívásokat, és elhivatottságomat nemcsak mint testnevelő, intézményvezetőként törekszem bizonyítani. Ez a 22. tanévem a Batsányiban, ebből 13 tanévben intézményvezetőként is segíthetem kollégáim szakmai munkáját. (tovább…)

Kissné Kocsis Marianna magyar nyelv és irodalom szakos gimnáziumi tanár, osztályfőnök marianna@bjg.hu

„A bolygónak nincs szüksége több sikeres emberre. A bolygónak békét hozó, gyógyító, újító, mesélő és szerető emberre van sürgős szüksége.”

Családommal, férjemmel és két gyermekemmel élek Csongrádon. Mindig batsányis voltam, diplomáim megszerzése után büszkeség egykori iskolámban tanítani 1998 óta. Elhivatottan tanítom a magyar nyelv és irodalmat, azt vallom, hogy a tanulás annak felfedezése, hogy valami lehetséges. (tovább…)

Konkolyné Tóth Györgyi német-orosz-testnevelés konkolyne@bjg.hu

1997 óta dolgozom a Batsányiban német-testnevelés szakos tanárként. Büszke vagyok arra, hogy egykori iskolám nevelőtestületének tagja lehetek.
Pedagógiai munkámban fontosnak tartom, hogy tanítványaim számára tanulásukhoz kiegyensúlyozott, derűs, biztonságot nyújtó motivációs környezetet teremtsek.
Nyelvtanárként célom a használható szintű nyelvtudás biztosítása. Egyaránt figyelmet fordítok a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra. Örömmel tölt el, ha volt tanítványaim magabiztosan mozognak német nyelvterületeken. (tovább…)

Kovács Péter Jelenleg tanított tárgyaim: informatika, digitális kultúra, életvitel kope@bjg.hu

Egerben születtem, ott is érettségiztem. Hosszabb-rövidebb ideig különböző okokból (tanulmányok, magánélet, munka) éltem Sopronban, Szegeden, Egerben és Pécsen. 1996 nyarán ideiglenesen érkeztem Csongrádra, és véletlenül kerültem a Fábián György vezette BJG-be, ahol annyira megfogott a hely szelleme, nyitottsága, emberközpontúsága, hogy előzetes elképzeléseimmel ellentétben itt ragadtam. Azóta is Csongrádon élek.
Szeretem a munkámat. Jó érzés vidám, érdeklődő fiatalokkal foglalkozni. (tovább…)

Kovácsné Baranyi Margit német nyelv szakos középiskolai tanár, történelem szakos általános iskolai tanár kovacsne@bjg.hu

Kovácsné Baranyi Margitnak hívnak, Szentesen élek, három gyermekem van.

Korábban a német nyelv mellett történelmet és etikát is tanítottam a Szentesi Deák Ferenc Általános Iskolában és a CSTÁI Piroskavárosi Általános Iskolájában.

Az elsődleges és legfontosabb célom, hogy a diákokkal megszerettessem a német nyelvet. (tovább…)

Leirer Tibor napközis nevelő leirer.tibor@bjg.hu

2016 óta vagyok a Batsányi János Gimnázium tantestületének tagja, előtte általános iskolában tanítottam informatikát 17 éven át. A gimnáziumban napközis nevelőként dolgozom, az ötödikesek, illetve a hatodikosok délutáni tevékenységét szervezem és irányítom. Célom olyan légkört teremteni, hogy a tanulók jól érezzék magukat az iskolában a délután folyamán is, a napközit ne szükséges rosszként, hanem hasznos időtöltésként éljék meg. Nagy hangsúlyt fektetek a hatékony tanulás mellett a szabadidő minőségi eltöltésére is. Évek óta vagyok a Fecsketábor, illetve a nyári tábor szervezője, lebonyolítója. (tovább…)

Leirerné Katona Ágnes rajz - angol szakos tanár, osztályfőnök, munkaközösség vezető leirerne@bjg.hu

2000 óta tanítok a Batsányi János Gimnáziumban, ami azért is nagy jelentőségű számomra, mert én magam is batsányisként érettségiztem.
Jellemzően angol nyelv órákon találkozhatnak velem a diákok, de oktató tevékenységem során több alkalommal volt lehetőségem rajzot is tanítani ötödik és hatodik évfolyamokon.
Elhivatottságomat az angol nyelv oktatása iránt, jól mutatja, hogy ezen a területen három diplomát is szereztem és ebből adódóan nagy lelkesedéssel tanítom a tantárgyamat bármely korosztálynak. (tovább…)

Lovas Laura magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, könyvtáros, osztályfőnök cinca@bjg.hu

Tanulni kell. A téli fákat.
Ahogyan talpig zuzmarásak.

Tanulni kell. A nyári felhőt.
A lobbanásnyi égi-erdőt.

Tanulni kell mézet, diót,
jegenyefát és űrhajót,

a hétfőt, keddet, pénteket,
a szavakat, mert édesek,

tanulni kell magyarul és világul,
tanulni kell mindazt, ami kitárul,

ami világít, ami jel:
tanulni kell, szeretni kell.”  (Nemes Nagy Ágnes)

Tanulni és szeretni kell tudni ahhoz, hogy a szavak édességét, a csodák színességét, a világ hatalmasságát meg tudjam mutatni azoknak, akik betérnek hozzánk, hozzám, az iskolába. (tovább…)

Papp Zoltán tanító, testnevelés szakos tanár papp.zoltan@bjg.hu

1985 óta tanítok. Jelenleg a Csongrádi Batsányi Gimnázium testnevelő tanára és napközis nevelője vagyok. Büszke vagyok arra, vannak olyan tanítványaim, akiket 12 éven át tanítottam (átmenet az ált. isk. és gimnázium között). Egyik kedvenc sportágam a röplabda, melyet szívesen oktattam tanítványaimnak. Számos versenyen vettünk részt, sikerrel.

Pataki Mónika angol-német szakos tanár pataki@bjg.hu

          2001 decembere óta vagyok a Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium angol-német szakos tanára. A Szegedi Tudományegyetem anglisztika és germanisztika szakjain végeztem, egyetemi tanulmányaim alatt fél évet ösztöndíjjal Németországban, a göttingeni Georg August Egyetem anglisztika szakán tölthettem. Még az egyetem alatt mindkét nyelven idegenvezető képesítést szereztem, 2008-ban pedig közoktatási vezető diplomát. (tovább…)

Posta István magyar nyelv és irodalom, történelem, latin szakos gimnáziumi tanár posta@bjg.hu

Magyar – történelem – latin szakos tanári diplomámat  a JATE  Bölcsészettudományi Karán szereztem.  Szakvizsgámat  drámapedagógia szakterületen teljesítettem. A változó tanítási és tanulási környezethez alkalmazkodva sok tanfolyamon, továbbképzésen vettem részt.

A Mozaik Kiadó felkérésére tankönyvsorozatot írtam társszerzőként. /Sokszínű IRODALOM 5-8. oszt./ (tovább…)

Postáné Pető Györgyi magyar nyelv és irodalom, történelem szakos gimnáziumi tanár, osztályfőnök, munkaközösség-vezető postane@bjg.hu

A Batsányiban 34 évet töltöttem, ebből 4 évet gimnazistaként, 30 évet pedig a tanári munkával. 1991 óta vagyok a tantestület tagja.

1993 óta folyamatosan osztályfőnökként tevékenykedtem: reál, humán és nyolc évfolyamos gimnáziumi osztályok tanulóit segítettem az érettségire. Öröm, hogy megállták helyüket az egyetemeken, az életben. (tovább…)

Rideg-Fekete Márta angol nyelv és ének-zene szaktanár, szakvizsgázott pedagógus (vizsgaelnöki szakértő), osztályfőnök, Boldog Iskola koordinátor femarta@bjg.hu

„Az elégedettséget (…) sem díjakkal, sem egyebekkel nem lehet mérni. A siker nem a díjak számát jelenti. (…) Sokkal fontosabb, hogy az ember kíváncsi maradjon, és a munkájával elégedett legyen. Ezt pedig akkor lehet elérni, ha szeretjük, amit csinálunk, és igyekszünk a maximumot nyújtani.” (Ada Jonat) 

„Az adott élet minél jobb megélése a boldogság kulcsa.” (Erőss Zsolt) (tovább…)

Sipos Katalin történelemtanár sipos.katalin@bjg.hu

Szentesi születésű vagyok, de már évek óta Csongrádon élek a családommal.
Szegeden 2004-ben szereztem magyar-történelem szakos tanári diplomát a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. 2020-ban a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végeztem okleveles történelemtanárként.
Több általános iskolában is tanítottam a pályám során, az eltelt évek alatt mindig fontosnak tartottam szakmai továbbképzéseken való részvételt, módszertani ismereteim bővítését. (tovább…)

Stéhlikné Szalkai Mária Rajz és vizuális kultúra-földrajz, festő szalkai.maria@bjg.hu

Nekem van a legszebb hivatásom a világon. Azt mutathatom meg a tanítványaimnak az emberiség történelméből, amit épített, alkotott. Méghozzá az adott kor körülményeihez képest a legmaradandóbbat, a legnagyszerűbbet, a legjobbat és legszebbet. Rajz órán megtanuljuk, hogy minden munka mellé oda kell rendelni a minőségre való törekvést és minden munka legmagasabb szintű művelése művészet.
A rajz órákból mindenki ki tudja venni a maga hasznát, mert a művészet érthetőbbé teszi a történelem eseményeit, megtestesíti a geometriai formákat, (tovább…)

Szabó László Attila fizika-matematika szakos középiskolai mestertanár, természettudományi munkaközösség vezetője, osztályfőnök szabol@bjg.hu

Egyetemi diplomáim megszerzése óta tanítok a Batsányiban. Annak idején egy kiváló tantestületbe kerültem, Szucsán András mentorálása mellett kezdetem el a tanári pályámat. Ő volt az, aki a kísérleteken alapuló fizikaoktatásra irányította figyelmemet. Egy kiválóan felszerelt fizikaszertár és természettudományos diáklaboratórium – melynek létrehozásában szakmai vezetőként vettem részt – segíti a munkámat. (tovább…)

Dr. Széll Gábor történelem–latin 10.B osztályfőnöke, Humán Munkaközösség vezetője szellg@bjg.hu

2005-től tanítok a Batsányi-gimnáziumban, a belső értékelési csoport és a Közalkalmazotti Tanács tagjaként is tevékenykedem. Mentortanári és közoktatásvezetői pedagógus szakvizsgát szereztem, a késő antikvitás latin nyelvű krónikairodalmával és Hispania helyzetével kapcsolatban végzett kutatásaimmal 2019-ben PhD fokozatot szereztem történelemtudományból. Részt vettem számos projekt lebonyolításában, helyi és országos ünnepségek, diákkonferenciák, versenyek és tanulmányutak szervezésében, külföldi kapcsolatok kiépítésében, tanmenetek és módszertani innováció kidolgozásában, valamint (tovább…)

Tari Tamás matematika-angol, osztályfőnök tari_tamas@bjg.hu

Matematikát és angolt tanítok, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Szeretném, ha a tanítványaim megszeretnék az általam tanított tantárgyakat.

A munka mellett fontosnak tartom, hogy minél több időt tölthessek a családommal.

Hobbijaim: Lego; Schenk katonák gyűjtése; Társasjátékozás, amatőr (nagyon amatőr) foci.

Tábori Levente biológi - kémia szakos tanár levente@bjg.hu

Több mint 30 éve (1990 óta) tanítok a BJG-ben. Jelenleg (2021) főleg kémiát.
E “röpke” évek alatt megszerzett egyéb, hivatalosan elismert képzettségek:
mozgóképkészítő, oktatás informatikus, közoktatási vezető, köznevelési szakértő (minősítés, tanfelügyelet), mesterpedagógus.
Az élet- és szakmai tapasztalatok a dolgos évek alatt pár közmondást átírt bennem. Kettőt osztanék meg (mottó helyett):
Ki korán kel, … hamarabb elfárad. (tovább…)

Tábori Leventéné biológia-kémia szakos középiskolai tanár, osztályfőnök, szakvizsgázott mentortanár cili@bjg.hu

Természettudományos ismereteket tanító tanárként a legfontosabb feladatom tanítványaimmal felfedezni a természet törvényszerűségeit.
A 2022-ben induló mesterprogramomban ezt terepi körülmények között igyekszem megvalósítani.
A Kiskunsági Nemzeti Park polgári természetőre és a Környezet-és Természetvédők Csongrád Városi Egyesületének vezetőségi tagja vagyok. 

Tengeri Eszter biológiatanár, biológus tengeri.eszter@bjg.hu

A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karán szereztem első, biológus diplomámat, majd néhány évvel később ugyanitt biológiatanárként diplomáztam.

Az első diplomám megszerzését követően hét éven át dolgoztam a SZTE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetnél, ahol a munkám nagy részét az oktatás tette ki. (tovább…)

Törökné Török Ildikó okleveles középiskolai biológia-fizika szakos tanár, Mérés- értékelés-fejlesztés munkaközösség vezetője, laboratóriumi szaktanár, szakvizsgás pedagógus, oktatási szaktanácsadó torok.ildiko@bjg.hu

1999-től dolgozom pedagógusként,  több mint 20 éve készítem fel diákjaimat biológia és fizika tantárgyakból  érettségi vizsgákra, emelt szintű érettségin vizsgáztatói és vizsgaelnöki feladatokat látok el, továbbá középszintű érettségi vizsgaelnökként is rendszeresen tevékenykedem. Intézményünkben  sikeresen vezetem a Biofizika szakkört, amely a sok-sok tehetséges diáknak országos sikereket és átfogó természettudományos ismereteket nyújt, ezáltal a sikeres  pályaválasztás  és a célorientált természettudományos képzés előszobája. (tovább…)