Bíró-Szabó Ágnes könyvtárostanár biroszabo@bjg.hu

könyvtárostanár

biroszabo@bjg.hu

Szentesen élek férjemmel és három gyermekemmel. Húsz évet a szentesi Klauzál Gábor Általános Iskolában tanítottam és vezettem az iskolai könyvtárat. 2018 óta vagyok a gimnázium könyvtárostanára. (tovább…)

Borda Zsolt Ervin Földrajz-testnevelés szakos középiskolai tanár. borda.zsolt@bjg.hu

„Az izzadtságcseppek az elégő zsír könnyei.”

Családommal, feleségemmel és három fiammal élek Csongrádon.

1989 óta tanítok egykori középiskolámban. Jelenleg csak testnevelést, de éveken át földrajzot is. Három osztálynak voltam osztályfőnöke és 29 éven át munkaközösség-vezető. (tovább…)

Bujáki Olga matematika-testnevelés szakos középiskolai tanár olga@bjg.hu

„Mindenki, aki visszagondol a saját oktatására, tanárokra emlékszik, nem módszerekre vagy technikákra. A tanár a szíve az oktatásnak.” (Sidney Hook)

A szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán végeztem matematika-testnevelés szakon, majd a József Attila Tudományegyetem matematika szakán szereztem középiskolai tanári diplomát. 1992 óta tanítok a Csongrádi Batsányi János Gimnáziumban, ahol középiskolai éveimet is töltöttem. Kiváló tanáraimra példaképként gondolok. (tovább…)

Cseri Gáborné biológia- földrajz cserine@bjg.hu

Cseri Gáborné vagyok, biológia, földrajz szakos tanár. 1991-ben végeztem Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán. Még ebben az évben kezdtem el dolgozni a gimnáziumban, ahol az első évben kollégiumi nevelőként tevékenykedtem. Ezt követően 8 évet voltam otthon három gyermekemmel.

2003-ban kaptam az első osztályom, akiknek nyolc éven keresztül osztályfőnökük voltam. Az „f” osztály után reálosztálynak lettem az osztályfőnöke, (tovább…)

Duka Enikő német nyelv szakos gimnáziumi tanár duka.eniko@bjg.hu

Gyergyószentmiklóson születtem, a csodálatos alföldi táj és a Keleti-Kárpátok övezte gyergyói fennsík nagyon jól megférnek együtt a szívemben. Erőforrásaim a hit, a jó, személyes kapcsolatok és az a sokszínű külföldi tapasztalat, amely eddigi életem során megadatott: Erdélyből indultam, egy évig Ausztriában, majd három évig Olaszországban éltem és tanultam; tanulmányi referensként és tanárként hat éven át német anyanyelvű nyelvtanárokkal tanítottam együtt, és hosszabb időt töltöttem Németországban valamint Svájcban is. (tovább…)