Almási Mariann

1992-ben diplomáztam Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán földrajz-rajz szakos tanárként. A diploma megszerzését követően 1992. augusztus 01-től tanítok egykori iskolámban, a Csongrádi Batsányi János Gimnáziumban.
A tanítás alatt, folyamatosan képeztem magam: 1995-ben Szegeden a József Attila Tudomány Egyetemen Okleveles Környezetvédő, 2000-ben Budapesten a Magyar Iparművészeti Egyetemen Vizuális és környezetkultúra szakos tanár – Art and desing teacher, 2006-ban a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karán Közoktatási vezető – Pedagógus – szakvizsgát, 2010-ben a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karán – Okleveles Földrajztanári diplomát szereztem.
Tanítási éveim során a szakmai továbbképzések, új diplomák megszerzései segítették, hogy szaktudásom, módszertani kultúrám és tanulás-módszertani ismereteim bővüljenek.

A pályám kezdete óta több tanítványom lett pedagógus, sőt ma már kollégáim is. Éveken keresztül, a hallgatók külső tanítási gyakorlatának szakmai vezetője voltam a gimnáziumban.
2000-től bekapcsolódtam az alapfokú művészetoktatásba, az OH által meghirdetett országos művészeti versenyek zsűritagja vagyok.
2005-ben részt vettem Pilisborosjenőn a közép és emelt szintű érettségi kidolgozásában, hiszen ezen továbbképzés is segítette, hogy úgy tudjam felkészíteni tanítványaimat az új típusú érettségire, hogy maximálisan jó eredményeket érhessünk el.
2007-től tanügyigazgatási és művészetoktatási szakértőként igen sok tapasztalatot szereztem az óralátogatások során a hazai művészeti nevelésről, mely segítette a gimnáziumban is rajzóráim szakmai fejlesztését, a tehetséggondozásban betöltött szerepét.
2009-től több intézmény Pedagógiai Programját, szakmai programját szakértettem, megyei önkormányzati hivatalok megbízása által, intézmények működési engedély módosításához kaptam megbízást, mint szakértő.
2008-tól középszintű érettségi elnöki feladatokat látok el Csongrád-Csanád és Bács-Kiskun megyében.
2012-től földrajz emelt szintű érettségi bizottsági tagként kapok megbízást Kecskeméten, Szegeden.
A pedagógus pálya elengedhetetlen része szakmai tudásunk folyamatos bővítése, a továbbképzéseken való részvétel. A jelenlegi törvényi változások miatt igen fontosnak tartom, hogy szakmai munkámhoz szükséges továbbképzéseken vegyek részt. A „Fenntartói törvényességi ellenőrzésben résztvevők felkészítése az ellenőrzési protokoll alkalmazására” projektben és a térség intézményi ellenőrzéseiben is részt vettem.
Vizuális kultúra szakos tanárként az országos, térségi és városi művészeti nevelésében is fontos szerepet vállalok, művészeti versenyek, kiállítások és alkotó táborok (nemzetközi) szervezője, rendezője vagyok. Szívügyemnek tekintem Csongrád város művészetoktatását, ezért délutánonként, mint a Grotta Művészeti Iskola vezetője szervezem az óvodás és iskolás tanulók művészeti nevelését.

2015 óta Oktatási Hivatal által a Pedagógusminősítésben szakértői és tanfelügyelői feladatokat látok el, 2017-től ezen feladatok ellenőrzését is végzem, mint audit.
2017. november 22-től a Nemzeti Pedagógus Kar Csongrád megyei területi küldöttjeként szakmai tapasztalatommal próbálom segíteni a térség oktatási életét és pedagógusainak munkáját.
2019. Csongrád város Önkormányzat Oktatási, Művelődési, Vallási és Sport Bizottság külső-szakmai tagja vagyok.
Számomra igen fontos, hogy a gimnáziumban erősödjön a partneri kapcsolat az iskola minden szereplőjével. Mint szaktanár, mint osztályfőnök a diákokkal, kollégákkal és a szülőkkel is próbálom megteremteni azt a bizalmi kapcsolatot, mely elősegíti nevelő oktató munkámat.
Hiszem, hogy az iskolában folyó személyiségfejlesztés nem tantárgyként jelentkezik, hanem áthatja munkám egészét.

„A cél olyan ember felnevelése, aki sikeresen tud alkalmazkodni a korhoz, amiben él. A gyerek ne csak elméleti ismereteket szerezhessen, hanem gyakorlati célú tudásuk is elmélyüljön és tudják alkalmazni mindazt, amit tanultak az évek során. Nemcsak a sok információ átadása fontos, hanem a gyermeki játékosság és a természetesség kibontakoztatása.„ Részlet Kleberseberg Kuno rádióbeszédéből az ifjúsághoz 1928

A tanári munka professzionális szakma. Azt a pluszt, – amitől sokan alkotó művészetnek is tekintik – a pedagógus személyisége adja hozzá. Felelőssége abban áll, hogy a rá bízott ember egyedi és megismételhetetlen.