Forgóné Hajdu Erika magyar nyelv és irodalom, történelem szakos középiskolai tanár erike@bjg.hu

Csongrád és a Batsányi János Gimnázium alapkövei életemnek – itt születtem, itt érettségiztem, a diplomám megszerzése után visszajöttem, azaz hazatértem. 1987 óta tanítok a Csongrádi Batsányi János Gimnáziumban. Magyar és történelem szakos középiskolai tanárként sokszínű a feladatunk. Elsősorban a sikeres érettségire, a továbbtanulásra készítem fel a diákjaimat, de ennél hosszabb távú céljaim is vannak. Egy érték- és életszemléletet is közvetítek diákjaim felé. Tanárként mélyen vallom József Attila egyszerű szavait, igyekszem jó szóval oktatni.

(tovább…)

Földesiné Pacskó Andrea Okleveles pszichológus, pedagógia szakos tanár pacskoa@bjg.hu

Egykori iskolámban, a Batsányi János Gimnáziumban 1993. óta dolgozom pedagógusként. Pedagógia, és pszichológia szakos diplomáimmal 15 éven keresztül szakmai tantárgyakat tanítottam óvónőképzős, – és pedagógiai  szakközépiskolásoknak. Okleveles Pszichológus diplomámhoz kapcsolódva Módszerspecifikus Pszichoterápiás képzéseket sajátítottam el (Relaxációs Terapeuta, Integratív Hipnoterapeuta, Pszichodráma asszisztens, Integratív Gyermekterapeuta), melyeket hasznosítani tudok munkámban is. 2014. óta iskolapszichológusként tevékenykedem az iskolában. (tovább…)

Gilicze Tamás fizika, technika, informatika szakos tanár tamas.gilicze@bjg.hu

Informatika, technika és fizika tanárként harminckét éve  dolgozom. Már a kezdetektől kerestem annak a lehetőségét, hogy a számítógépet ne öncélúan hanem eszközként használjuk. Így került látóterembe az automatizálás és robottechnika, a térinformatika és a számítógépes mérési adatgyűjtés, az utóbbi időben a 3D nyomtatás és a szimulációs környezetekben történő robotprogramozás. Az iskolámban, a Csongrádi Batsányi János Gimnáziumban 2005-ben országosan az elsők között vezettük be a robotika oktatását technika és informatika órán.
(tovább…)

Giliczéné László Kókai Mária matematika-fizika-számítástechnika szakos középiskolai tanár, munkaközösségvezető, laboratóriumvezető marika.giliczene@bjg.hu

1984-ben a Batsányiban érettségiztem, majd ugyanebben az iskolában indult tanári pályám is. Ötödikesek és érettségire készülők egyaránt vannak diákjaim között.  Számomra elsődleges a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése és a gyerekek kreativitásának kibontakoztatása, életkoruknak megfelelő eszközökkel és módszerekkel. A tevékenységen alapuló ismeretszerzést igyekszem az óráimon megvalósítani. Megfigyelésem szerint ez ötvözi legjobban a tehetséggondozást az alapismeretek elsajátításával. (tovább…)

Hajdúné Tyukász Zsuzsanna angol nyelv szakos pedagógus, művelődésszervező, intézményvezető-helyettes, DÖK segítő pedagógus tyzsu@bjg.hu

2002 óta dolgozom a gimnáziumban, de már középiskolai tanulmányaimat is itt végeztem matematika-fizika tagozaton. Angol nyelvet tanítok. Fontosnak tartom a gyermekközpontú és élményalapú oktatást. A nyelvvizsgák és az angol nyelv megszerettetése mellett, az iskolában működő Erasmus pályázatokban is aktív feladatot vállalok. Iskolánk diákönkormányzatának évek óta segítője vagyok, rengeteg programmal színesítve annak életét. Nagyon büszke vagyok diákjaim sikereire, (tovább…)