100 év 100 pillanat – Irodalmi színpad

A Batsányi János Gimnáziumban 1962-ben újjáalakult az irodalmi színpad, amely fontos szerepet töltött be az iskola és a város kulturális életében. Id. Posta István vezetésével a gimnázium korábbi hagyományainak nemcsak folytatója, de méltó utódja is lett: „… színpadunk létrejöttében bizonyos fokig szerepelt a véletlenszerűség… a november 7-i ünnepségen többen vettünk részt, és utána vetődött fel bennünk a gondolat, hogy mi lenne, ha...

100 év 100 pillanat – “A halottak az élők emlékezetében élnek tovább.”

Ez a hét az elhunytakról szól: a nekünk kedves, felejthetetlen emberekről, akik hiányoznak. Hiányoznak a tanórákról, az értekezletekről, a mindennapjainkból. Emlékezzünk rájuk! 

"Halottak napja azért is különleges, mert ilyenkor nemcsak a saját halottainkra emlékezünk, hanem mindazokra, akik előttünk jártak, és az életük, örökségük fontos mindnyájunk számára. Akkor is, ha név szerint nem tudjuk, hogy ki készítette az első kenyeret, ki találta...

100 év 100 pillanat – Új utakon a gimnázium

Kiss János távozása után először Imolya Imre vezette az iskolát 1956-tól 1957-ig, majd Havas Gyula kapott megbízást, aki 1941 óta a gimnázium tanára volt. Ő 1973-ig látta el ezt a feladatot.

A gimnáziumi oktatást többféle szakközépiskolai képzés egészítette ki a következő években, ezek nappali és levelezőrendszerben is működtek. Így a szőlész-borász, a gépipari és a faipari szakképzés több éven át volt a gimnázium szakközépiskolai része. 1957...

100 év 100 pillanat – 1956 és a gimnázium

1956-ban a forradalom - és szabadságharc vidékre is elért, ez hozzájárult az igazgató, Kiss János „távozásához”, aki évekig a rendszer ideológiájának megfelelően sok diák életét megkeserítette, elvágta útjukat a továbbtanulástól, mivel a népi demokrácia alapszellemiségének nem feleltek meg. A városban történt eseményekben lényeges szerepet játszottak a gimnázium tanulói. Molnár József (a város későbbi polgármestere) diákként élte át az...

100 év 100 pillanat – Batsányi János Gimnázium

Az iskolák államosítása és az új intézményrendszer kialakítása után 1951-ben a gimnázium Batsányi János nevét vette fel. Az iskola elnevezése folyamatosan változott 1945 után, először a királyi jelző tűnt el a névből, s így lett Csongrádi Magyar Állami Szent Imre Gimnázium, majd 1950/1951-ben Csongrádi Magyar Állami Általános Gimnázium nevet viselte. Végül az újabb névváltoztatással 1964-ig Állami Batsányi János Általános Gimnázium...

100 év 100 pillanat – “Én iskolám, köszönöm most neked”

Emlékdarabkák a csongrádi Szent Imre (ma Batsányi) Gimnázium 100 éves születésnapi kiadványához

 

Édesapám, Hajdú Gyula 1927-ben született Csongrádon, a gimnázium melletti Gr. Andrássy Gyula u 2. alatti házban és 1925-ben született, Mihály nevű bátyjával együtt a Szent Imre gimnáziumban érettségizett.

Édesapám már sajnos nem él, de mindig nagy szeretettel mesélt egykori iskolájáról, és családi házuk a közelsége miatt...

100 év 100 pillanat -Dolgozók Gimnáziuma

1946-tól a nyolcosztályos képzési módot fokozatosan felváltotta a négyosztályos forma, emellett az 1947/48-as tanévben a polgári fiúiskola működése megszűnt, így az egész épület a gimnázium irányítása alá került. Az iskola valamennyi évfolyamán kiépült a humán és reál tagozat. 1946-ban létrehozták a Dolgozók Gimnáziumát.