Bázisintézményi programok  

  • Bázisintézményünk vezetője: Konkolyné Tóth Györgyi,
  • bázisintézményi koordinátor Giliczéné László Kókai Mária

A 2022/2023-as tanévben az alábbi, előre tervezett programok keretében osztjuk meg jó gyakorlatainkat az érdeklődő iskolák pedagógusaival.

 

Algoritmizálás, programozás, robotika gyakorlati tapasztalatok – Gilicze Tamás

A Nat2020-ban a robotika oktatása tanórai keretek közé került. A műhelyfoglalkozás iránt érdeklődő informatika tanárokkal, digitális kultúra tárgyat tanítókkal azokat a feladatokat, módszertani ötleteket osztom meg, ahogyan 12-16 diákkal és ugyanennyi mBot vagy Lego robottal megvalósítjuk a kerettantervben leírtakat. Sok év tapasztalata alapján az én jó gyakorlatom a diákok tevékenykedtetésén alapul, a programozáshoz online elérhető blokk alapú fejlesztőkörnyezetet használunk. Amelyik iskolában nincs robot, vagy nincs elegendő számú robot, ott az ajánlott fejlesztőkörnyezetek virtuális robot szimulátorai segítenek.

tervezett időpont 2023. március

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése programozással - Giliczéné László Kókai Mária

Az algoritmizálás, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, a kódolás új, hangsúlyos elemként jelenik meg a NAT2020-ban új digitális kultúra tantárgy valamennyi évfolyamán. A műhelyfoglalkozáson az érdeklődő informatika szakos tanárokkal, digitális kultúra tantárgyat tanítókkal egy lehetséges tanulási ívet járunk be, amely évfolyamról évfolyamra kíséri végig a programozás tanítását, javasolt fejlesztőkörnyezeteken és saját csoportjaimban kipróbált példákon keresztül.

tervezett időpont 2023. március

Otthon is elvégezhető kísérletek - Szabó László

A természettudományos megismerés egyik fontos módszere a kísérletezés. Szinte a fizika minden területéhez találhatunk a diákok számára otthon is elvégezhető kísérletet, melyek segítségével közelebb kerülhetnek a fizika tudományához. Minden diák szeret kísérletezni, de sok iskolában nincsenek megfelelő kísérleti eszközök. A műhelyfoglalkozáson olyan érdekes és látványos kísérleteket, méréseket próbálunk ki, amelyek hétköznapi háztartási eszközökkel is elvégezhetőek.

tervezett időpont 2023. március

Sikerorientált szabadidős tevékenység a gó táblás játékkal – Tábori Levente

Szakköri szinten is megszervezhető foglalkozások, melyek során a gyerekek önismerete és problémamegoldó kompetenciái fejlődnek. A foglakozások szervezéséhez és kivitelezéséhez szükséges, általunk előállított, vagy összegyűjtött szellemi forrásokat az érdeklődőkkel szívesen megosztjuk: hogyan csináljunk olcsón gótáblákat, szabályismertetők kicsiknek és nagyoknak, stb. Az online-kapcsolat intelligens szintjei állnak rendelkezésre, mind a foglalkozást szervezők, mind a foglalkozáson résztvevők számára. Könnyen szervezhetők házi versenyek (akár online formában), tehetségesebb diákok számára pedig irány az országos diákolimpia, ami évi rendszerességgel kerül megrendezésre.

tervezett időpont 2022. november

Terepi foglalkozások diákoknak, növényhatározás – Tábori Leventéné

A diákok akkor érezhetik jól magukat a természetes környezetben, ha megismerik az ott élő élőlényeket, és a benne zajló folyamatokat. A csongrádi Aranyszigeti erdő ehhez a feladathoz ideális, hiszen nincs messze, biciklivel jól megközelíthető. A diákok feladatlapot kapnak, erre készítik feljegyzéseiket a terepi munkájuk során. A feladat nehézségétől függően, párosával, vagy csapatban dolgozhatnak. A foglalkozás során növényhatározást, ökológiai vizsgálatokat végzünk telefonos applikáció és a Növényismeret határozókönyv segítségével. A terepen begyűjtött növényi szerveket, vízmintákat, talajmintákat a gimnázium laboratóriumában tovább vizsgáljuk.

tervezett időpont 2023. április

Diáklaboratóriumi és tantermi tanulói kísérletekhez készült feladatlapok és tanári segédletek bemutatása – Törökné Török Ildikó

Biológiát, fizikát, természettudományt tanító középiskolai tanárok számára javasolt feladatlapok és a tanári segédletek az alábbi természettudományos témakörökben:

  1. Az elemei idegjelenségek biofizikai modellezése
  2. Az emberi szem felépítése (disznószem boncolása ) és optikai rendszerének modellezése
  3. Az emberi szív felépítése (madárszív boncolása)
  4. Puhatestűek testfelépítésének vizsgálata – Kagylóboncolás (magyar és angol nyelvű feladatlap)

tervezett időpont 2022. november