Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium

Iskolánk szecessziós stílusú régi épületében 1920 óta gimnáziumi oktatás folyik, amely 1989-ben a tanulói létszám növekedése miatt új szárnnyal bővült, majd a 2001-ben átadott kollégiumi épület tovább javította tárgyi feltételeinket. A gimnáziumi oktatás a kezdetek óta alapprofilja intézményünknek, amely az évek során a változó igényekhez alkalmazkodva többféle képzéssel egészült ki. 2013-ban újult meg a Csongrádi Természettudományos Diáklaboratórium, ami a környező iskolák számára régiós tanulókísérleti központként működik, saját diákjaink számára pedig a tehetséggondozás sokoldalú gyakorlatorientált színtere.

2017 májusában ballagott utolsó szakgimnáziumi osztályunk, ezt követően tisztán gimnáziumi képzési profillal működik iskolánk. Jelenleg a négyosztályos humán és reálgimnáziumi osztályok mellett nyolc évfolyamos gimnáziumi osztályt is indítunk. A humán tagozaton diákjaink emelt órában tanulnak történelem, magyar, kreatív írás, dráma tantárgyat és két idegen nyelvet, speciális közismereti tárgyunk a gazdasági ismeretek, idegenforgalmi tagozaton tanítunk gasztronómia, szállodai ismeretek, vendéglátás és turizmus tárgyakat is. A reálosztályban matematika-fizika, biológia-kémia, földrajz-informatika tagozat választására van lehetőség. A diáklaboratóriumban biológia, fizika, földrajz, kémia, természetismeret tantárgyakhoz kapcsolódó kísérleteket és számítógépes méréseket végezhetnek tanulóink.

A Batsányi tantestületének sok tagja ebben az iskolában érettségizett, így több esetben stafétaként visszük tovább, fejlesztjük elődeink megkezdett tehetséggondozó munkáját vagy nyitunk új területek felé. Diákjainkat ösztönözzük a versenyzésre, kollégáink nemcsak a felkészülésüket segítik, hanem példamutatóan maguk is részt vesznek a megmérettetéseken.

A Csongrádi Batsányi János Gimnázium sok évtizedes tehetséggondozó hagyományokkal büszkélkedhet az MTMI területen. E munkánkat a Nemzeti Tehetség Program és az Útravaló ösztöndíjprogram Út a Tudományhoz alprogramja is segítette. 2005-ben az országban az elsők között vezettük be és dolgoztuk ki a robotika iskolai oktatásának módszereit, azóta is sikerrel működtetjük a robottechnika-termet a versenyeztetés, tehetséggondozás és az utánpótlás-nevelés bázisaként. A robotika terén vegyes korosztályú diákok között jól bevált a kortárssegítők módszer, a műhelytevékenység, a robottechnika-terem délutáni klubszerű működtetése. Harmadik alkalommal nyertük el a Szegedi Tudományegyetem Kutatóiskolája címet, 2010 óta minden évben részt veszünk a National Instrument’s NI Mentorprogramjában, egy éve az Epam eKids program keretében előadásokat tartanak diákjainknak fiatal informatikus mérnökök, Természettudományos Önképző Kör működik iskolánkban. 2010 óta foglalkozik iskolánk a disputamódszerrel. Ez a módszer nemcsak a versenyeken hozott sikereket tanítványainknak, a megismert technikák a hétköznapok döntéshelyzeteiben is segítik a diákokat, így például saját pályaválasztásuk során is. 2011 óta iskolánk rendezi a Sudoku Bajnokságot, mely egyre népszerűbb az általános iskolás gyermekek körében, több száz versenyzőt látunk vendégül minden évben a döntőn.

Diákönkormányzatunk aktív feladatot vállal intézményünkben. A tanév során számos programot szervez, legkiemelkedőbb ezek közül a diáknap, a helyi diákparlament, a kézműves foglalkozások, a tematikus hetek és a 15 órás vetélkedő. Az iskolai élet mindennapjait is próbálja színesíteni, és fontosnak tartja a jótékonysági kezdeményezéseket.

Iskolánkban a nyelvoktatást nagyon fontos feladatnak tekintjük. Első nyelvként angolt vagy németet választhatnak diákjaink, a humán osztályokban ezt heti 5 órában, reálosztályban heti 3 órában tanulhatják. Második nyelvként is választható ez a két nyelv, de a palettát a francia és a latin is színesíti. A második nyelvet minden osztálytípusban heti 3 órában oktatjuk, így lehetővé válik, hogy akár mindkét nyelvből elérjék diákjaink a nyelvvizsgaszintet.

A közismereti tárgyak oktatása mellett tanulóink személyiségfejlődése, kulturáltsága szempontjából fontosnak tartjuk a sportot és a művészeti oktatást is, hogy ismerjék fel a tanulók, hogy a társadalmi-gazdasági élet különböző területein azok tudnak helytállni, akik szellemi-érzelmi és fizikai szinten folyamatosan meg tudnak újulni, harmóniában élnek a külvilággal és önmagukkal. Már a 2010/2011-es tanévben bevezettük a mindennapos testnevelést, így mintegy referenciaiskolaként dolgozhattuk ki a megvalósítás szakmai, gyakorlati alapjait. Büszkék vagyunk egykori és jelenlegi diákjainkra is, akik olimpiai-, világ- és Európa-bajnoki címeket is szereztek. A tehetségek fejlesztését kiemelten kezeljük, a kreatív képességek kialakításához pozitív környezeti hatásokat biztosítunk.

Tehetséges diákjaink rendszeresen szerepelnek versenyeken, rendezvényeken, ahol megmutathatják tudásukat. Tanulóink élményszerűen tapasztalhatják meg a művészetek és tudományok sokszínűségét, hogy a tudás az alapja az értékteremtésnek, hogy az alkotás folyamata a légértékesebb emberi alapképesség.