Humán versennyel emlékeztünk Petőfi születésének bicentenáriumára

2023. november 14-én 9 csapat részvételével rendeztük meg az általános iskolások számára meghirdetett humán tanulmányi versenyt a Batsányi-gimnáziumban. A résztvevők tájékoztatást kaptak a humán tagozaton folyó oktatás sajátosságairól, az iskola hagyományápoló munkájáról és a humán osztályban választható tantárgyak szépségeiről, de beszélgethettek a képzésben részt vevő diákokkal is.

Idén a magyar reformkor és az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményei köré szerveződtek a feladatok a Petőfi-emlékévhez kapcsolódóan. A diákok 3 helyszínen mérhették össze tudásukat interaktív feladatok és kvízjátékok segítségével, előzetes feladatként pedig a 200 évvel ezelőtt született költő egyik versét kellett dramatizálniuk. A vetélkedőn részt vevő csapatok díjazásban részesültek fő támogatóink, a Batsányi János Alapítvány, az Országgyűlési Múzeum, a Holokauszt Emlékközpont és a Móra Ferenc Múzeum jóvoltából.

A versenyen a csongrádi Piroskavárosi Általános Iskola, a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola, a szentesi Koszta József Általános Iskola, a Kiss Bálint Református Általános Iskola, a fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és a felgyői László Gyula Általános Iskola tanulói vettek részt, köszönjük a felkészítő tanárok, Farkas Márta, Makó Józsefné, Majoros Éva, Vanó Éva, Lantosné Holman Nikolett és Tóbiásné Kulcsár Márta eredményes munkáját!