Tájékoztatás a 2022/2023. tanévre történő középfokú iskolai beiratkozások rendjéről

Az emberi erőforrások miniszterének a 2022/2023. tanévre történő középfokú iskolai beiratkozás rendjéről szóló 120/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet szerinti 2022/2023. tanévre történő középfokú iskolai beiratkozásokról az alábbi tájékoztatást teszem közzé, amelyben meghatározom a beiratkozás pontos időpontját és feltételeit.

A szülők vagy más törvényes képviselők a középfokú intézmények honlapján tájékozódhatnak a pontos időpontról, feltételekről, lehetőségekről.

A beiratkozás időpontja személyesen: 2022. június 22. szerda 8-12 óráig az iskola nagy tornatermében.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló  20/2012.  (VIII.  31.) EMMI  rendelet  45/A.  §-a  leírja,  hogy a  középfokú iskolába történő beiratkozáskor  be  kell  mutatni  a  személyazonosító  igazolványt,  valamint  az általános iskolai tanulmányok befejezését igazoló bizonyítványt.

A rendeletben meghatározottak alapján a középfokú intézménybe történő beiratkozáskor az iskolában a személyes megjelenés kötelező, azonban a szülőknek vagy más törvényes képviselőknek lehetőségük van a beiratkozáshoz szükséges adatok előzetes, online beküldésére a KRÉTA rendszeren keresztül. A KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén 2022. június 15. és 2022. június 20. közötti időszakban lesz lehetősége a szülőknek vagy más törvényes képviselőknek, hogy gyermekeik adatait előzetesen, online módon beküldjék a középiskolába a „Beiratkozás középfokú intézménybe – BKI” folyamat segítségével.

Adatbeküldés lehetséges módjai

Gondviselői jogosultsággal történő belépéssel

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy beiratkozással összefüggő ügyintézés a KRÉTA Szülőknek applikációból nem kezdeményezhető, a beiratkozás kizárólag a KRÉTA rendszer web- es felületéről indítható!

A szülő vagy más törvényes képviselő az általános iskolában kapott gondviselői azonosítójával és jelszavával tud bejelentkezni az általános iskola KRÉTA rendszerének e-Ügyintézés felületére.

Az „Ügyintézés indítása” menüpont „Beiratkozás középfokú intézménybe – BKI” ügyet választva a rendszer betölti a tanuló általános iskolai KRÉTA rendszerében lévő személyes adatait a felületre, amelyeket a szülő vagy más törvényes képviselő le tud ellenőrizni, és szükség esetén módosíthatja, kiegészítheti azokat.

Ideiglenes regisztráció segítségével

A szülő vagy más törvényes képviselő az e-Ügyintézés felületen (https://eugyintezes.e- kreta.hu/) a „Beiratkozás középfokú intézménybe – BKI” ügy kiválasztását követően ideiglenes regisztráció segítségével tud belépni a beiratkozás felületére.

A TANULÓ  AZONOSÍTÁSA                                                       

Mindkét esetben a szülő vagy más törvényes képviselő a felületen ki tudja választani azt az intézményt, amelybe a gyermeke felvételt nyert. A középfokú intézménybe történő beiratkozás felületén a megadott oktatási azonosító, név, születési hely és idő alapján a szoftver megkeresi a kiválasztott középiskola KRÉTA rendszerében a tanulót. (A tanuló oktatási azonosítója a diákigazolványon szereplő 7-essel kezdődő 11 számjegyből álló azonosító.)

Amennyiben a rendszer megtalálja a tanulót, akkor fogadja a szülő vagy más törvényes képviselő által beküldött adatokat, és legenerálja a nyomtatványokat.

Amennyiben a szülő vagy más törvényes képviselő által megadott adatok alapján a rendszer nem találja meg a tanulót a kiválasztott középfokú intézmény adatbázisában, akkor az e-Ügyintézés felületén egy üzenet jelenik meg a szülő vagy más törvényes képviselő részére, amely felhívja a figyelmet az adatok pontosítására.

Amennyiben a szülő vagy más törvényes képviselő az adatokat helyesen adta meg, de a rendszer továbbra is az adatok pontosítására vonatkozó figyelemfelhívó üzenetet jelenít meg, akkor kérjük, hogy a szülő vagy más törvényes képviselő vegye fel a kapcsolatot az érintett középfokú intézménnyel.

A szülők vagy más törvényes képviselők csak abba a középfokú intézménybe tudják beíratni a gyermeküket, amely intézménybe a gyermek felvételt nyert!

DOKUMENTUMOK BEKÜLDÉSI LEHETŐSÉGE                                              

A szülőknek vagy más törvényes képviselőknek lehetőségük van arra, hogy az elektronikus ügyintézés során a rendszer által létrehozott dokumentumokat kinyomtassák, és az aláírt dokumentumok másolatát feltöltsék a beiratkozás felület „A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, igazolások” blokkjába, amely másolatok az adatokkal együtt átkerülnek a középfokú intézmény felületére.

A beiratkozáskor történő személyes megjelenéskor az elektronikus ügyintézés során generált dokumentumok eredeti, aláírt példányát – amennyiben ki tudták nyomtatni – a szülők vagy más törvényes képviselők magukkal tudják vinni a középfokú intézménybe és ott le tudják adni.

A beiratkozáshoz a következő dokumentumokat kérjük elhozni:

– személyi igazolvány,

– kitöltött „személyi adatlap”,

– általános iskolai bizonyítvány,

– tanulási képességgel kapcsolatos szakvélemény, gyermekvédelmi határozat (ha van)

– oltási könyv,

– TAJ-kártya.

A BEIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATOSAN TOVÁBBI RÉSZLETES INFORMÁCIÓKAT A KÖZÉPFOKÚ INTÉZMÉNY AD, KÉRJÜK, FIGYELJE AZ INTÉZMÉNY TÁJÉKOZTATÁSÁT!

A Batsányis tanulmányokhoz sok sikert és kitartást kívánok!

Kiss Attila

intézményvezető