Idegen nyelvi mérés

Az Oktatási Hivatal előírása alapján iskolánk 6. és 8. évfolyamos tanulói angol nyelvi mérésen vesznek részt minden év májusában. A mérés az egész országban azonos időpontban, azonos körülmények között, azonos feladatokkal zajlik.

Az idegen nyelvi mérés célja a használható nyelvtudás mérése. Ezért a mérés feladatainak középpontjában nem a nyelvi forma, hanem a nyelvi jelentés áll; a feladatok a valós nyelvhasználathoz hasonló helyzetek elé állítják a diákokat. A feladatsorokban felhasznált szövegek autentikus, autentikushoz közeli vagy autentikus forrásból adaptált szövegek.

A feladatok témakörei figyelembe veszik az életkori sajátosságokat, igazodnak a korosztály ismereteihez, érdeklődési köréhez. 6. évfolyamon a mérés az A1 szintnek, 8. évfolyamon a mérés A2 szintnek felel meg.

Az idegen nyelvi mérés tesztfüzetei két részből állnak: olvasott szöveg és hallott szöveg értését mérő feladatokból. A diákok teljesítményének értékelése a két mért képességből együttesen történik; ahhoz, hogy a megfelelő szintet teljesítsék minimum 60%-ot kell elérniük. (https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/idegen_nyelvi_meres/)

A 2020/2021- tanévben az alábbi, kiemelkedő teljesítmények születtek a mérés során.

Idegen nyelvi kompetenciamérés 2021. május 19.

 6.F osztály                     (szaktanárok: Rideg-Fekete Márta, Leirerné Katona Ágnes)

Osztályátlag: 85%

 26 főből 26 fő írt.

Elérhető maximális pontszám: 30 pont

100%-90%=12 fő         89%-80%=9 fő   79%-70%= 2 fő       69%-60%= 2 fő                     60% alatt=1 fő (50%)

Átlag pontszám: 25,5 pont

Maximális pontszámot ért el: 5 fő

 

8.F osztály                                                 (szaktanár: Leirerné Katona Ágnes)

Osztályátlag: 93%

19 fő írt a 22 főből.

Elérhető pontszám: 40 pont

100%-90%=13 fő         89%-80%=3 fő           79%-70%= 1 fő       69%-60%= 2 fő  (67,5%)

Átlag pontszám: 37,15

Maximális pontszámot ért el: 2 fő

Gratulálunk a diákoknak a közösen elért szép eredményhez.