100 év 100 pillanat – “Én iskolám, köszönöm most neked”

Válogatás batsányis emlékeimből​ (2005-2009)​

A gimnáziumban töltött éveimet a sokszínűség jellemezte. A Batsányiban egyaránt erős képzést kaptunk reál és humán területeken, de mindemellett érezhettük a közösséghez tartozás élményét is, amit ​értékes szociális és kulturális programok alapoztak meg. Szerencsésnek érzem magam, amiért a legtöbb oktató​n​k nem csak tanári, hanem nevelői szemléletet is képviselt, aminek hatása kritikus ebben a korosztályban. 

Sosem fogom elfelejteni Bottyán István tanár úr matematikaóráit, ahol a legmélyebb szakmai értekezés mellett is megfért egy-k​​ét nevelő szándékú beszélgetés, véleménycsere. Bottyán tanár úr éppúgy tisztában volt mindegyikünk örömével, nehézségeivel, személyiségi jegyeivel, mint a dolgozatok​ra kapott jegyeinkkel. Szintén nagy hatással volt rám Szabó László tanár úr, Giliczéné László Kókai Mária tanárnő és Gilicze Tamás tanár úr, akiknek a természettudományos érdeklődésemet köszönhetem. A First Lego League nemzetközi robotépítő versenyen való szereplésünk alapjaiban határozza meg a jövőképemet. Nemcsak azért, mert egy remek csapatba kovácsolta össze a tananyagon túlmutató ismeretek iránt érdeklődőket, hanem mert tanulva-játszva-kutatva használhattuk fel fantáziánkat olyan problémák megoldását keresve, amelyekről korábban még csak nem is hallottunk középiskolásként. Büszke vagyok az ebből a mozgalomból azóta rutinfoglalkozássá vált ​Robotika szakkörre, amely izgalmas és hasznos tudományos és technikai ismeretekkel vértezi fel a tanulókat. 

Miközben engem a reáltudományok kötött​ek le jobban, mindenképp elismeréssel és hálával tartozom a humán területeken dolgozó tanáraimnak. Postáné Pető Györgyi tanárnő​nek köszönhető, hogy a mai napig helytállónak érzem​ történelmi ismereteimet. Az óráit jó hangulat jellemezte, könnyen ​szót értett a tanulókkal. Szükség esetén azonban helyén kezelte a helyzetet: volt, hogy dolgozatírás során egy új, rögtönzött kérdéssort állított össze annak, aki lesni próbált szomszédai dolgozatáról. ​Magyar nyelvből, irodalomból és médiaismeretből is rengeteg emlék köt a Batsányihoz: Náfrádi Imre tanár úr gondoskodott róla, hogy mindegyikünk alaposan elsajátítsa anyanyelvünk helyesírási szabályait, levonjuk a legértékesebb kötelező olvasmányok tanulságait és fejlesszük a világnézetünket a média órán vetített alkotásokkal. A nyelvtanárainktól, Újvári Lászlótól, Újváriné Vanó Csillától és Bedéné Fodor Virágtól kapott tudást napi szinten használom a munkám során.

A tanórákon kívüli programokat illetően kiemelkedő lehetőségeink voltak a batsányis tanárok proaktivitásának és az iskola kiterjedt kapcsolatainak köszönhetően: iskolai szervezésben jutottam el a gimnáziumi éveim alatt Finnországba, Angliába, Ausztriába, közvetett úton az Egyesült Államokba, a robotversenyek miatt pedig Németországba és Norvégiába. A kirándulások mellett számtalan tanulmányi versenyen, gyárlátogatáson, városi eseményen vehettünk részt, értékes tapasztalatokkal gyarapodtunk és máig tartó barátságokat kötöttünk. 

 

Jámbori Attila

  1. 08. 11.