Kovács Péter

Egerben születtem, ott is érettségiztem. Hosszabb-rövidebb ideig különböző okokból (tanulmányok, magánélet, munka) éltem Sopronban, Szegeden, Egerben és Pécsen. 1996 nyarán ideiglenesen érkeztem Csongrádra, és véletlenül kerültem a Fábián György vezette BJG-be, ahol annyira megfogott a hely szelleme, nyitottsága, emberközpontúsága, hogy előzetes elképzeléseimmel ellentétben itt ragadtam. Azóta is Csongrádon élek.
Szeretem a munkámat. Jó érzés vidám, érdeklődő fiatalokkal foglalkozni.

Eleinte a hagyományos és nyolcosztályos gimnáziumi, valamint a szakközepes osztályokban, a technika tantárgy keretein belül tanítottam számítógépes ismereteket. A közismereti informatika önálló tárgyként való megjelenése után 5-12. évfolyamig ez tette ki óráim nagyobb részét. A kétszintű érettségi rendszer 2005-ös bevezetése óta középszinten folyamatosan érettségiztetek is informatikából.

1997-től az iskolatípus megszűntetéséig az idegenforgami szakközépiskola 9-10. osztályaiban szakmai alapozótárgyként gazdasági alapismereteket tanítottam. Amíg iskolarendszerünkben létezett, 13-14. OKJ-s évfolyamokon is voltak gazdasági tárgyaim.
A BJG mellett különböző intézményekben és tanfolyamokon éveken át oktattam óraadóként informatikai- (főként felhasználói) és gazdasági/pénzügyi alapismereteket. Jelenleg a Diana Fegyvertechnikai Technikum első nappalis osztályában vannak digitális kultúra óráim.

Fontosnak tartom, hogy már a középiskolás diákok is rendelkezzenek alapvető pénzügyi-gazdasági ismeretekkel. Ennek érdekében minden lehetőséget megpróbálok kihasználni. A frissen alakuló Pénziránytű Iskolahálózat tagjaként, 2008-tól öt éven keresztül Csépe Erzsébet kolléganőmmel együtt részt vettünk a Pénzügyi Oktatási Program tananyagának tesztelésében, melyhez a 11.f osztályokat választottuk. Ma ez képezi az alapját az Iránytű a pénzügyekhez tankönyvnek, melyet a 12. évfolyam életvitel óráin is használunk.

1997-től éveken keresztül Bujáki Olga tanárnővel közösen működtettük a BJG Természetjáró Diákkörét.
Szeretek túrázni, futni, kerékpározni és olvasni.