Gilicze Tamás

Informatika, technika és fizika tanárként harminckét éve  dolgozom. Már a kezdetektől kerestem annak a lehetőségét, hogy a számítógépet ne öncélúan hanem eszközként használjuk. Így került látóterembe az automatizálás és robottechnika, a térinformatika és a számítógépes mérési adatgyűjtés, az utóbbi időben a 3D nyomtatás és a szimulációs környezetekben történő robotprogramozás. Az iskolámban, a Csongrádi Batsányi János Gimnáziumban 2005-ben országosan az elsők között vezettük be a robotika oktatását technika és informatika órán.

Az évek hosszú során természettudományos projektek, tehetséggondozó műhelyek vezetésével arra törekedtem, hogy diákjaim megismerjék a természettudományos kutatómunka alapjait, az automatizálás és a robotika alkalmazási területeit, a kísérletek és mérések korszerű, számítógéppel támogatott lehetőségeit. Számomra az előrelépés és a szakmai fejlődés egyik fő mozgatórugója ma is az, hogy a gyerekekkel együtt tudjak gondolkodni, dolgozni egy-egy izgalmas, érdekes problémán. A technológiai gyors fejlődése tálcán kínálja a kihívásokat.

A nyolcosztályos gimnáziumi képzés lehetőséget biztosít arra, hogy a technológia iránt fogékony korszakukban, 11-12 éves korukban találkozzam a gyerekekkel, és közülük jó néhányukkal egészen az érettségiig együtt munkálkodjunk.
Örömmel tölt el, ha diákjaim programozói és robotkonstrukciós versenyeken, projekteken hazai és nemzetközi mezőnyben is eredményesek, de legalább ilyen fontos a megmérettetéshez vezető út. Ezen út során a diákok olyan kihívásokkal birkóznak meg, amelyek a tanultak alkotó alkalmazását igénylik, új ismeretek új módon való megszerzésére ösztönzik őket, fejlesztik kreativitásukat, együttműködési készségüket, az eredmények elérése érdekében tett erőfeszítések hozzájárulnak személyiségfejlődésükhöz. Egy-egy siker után is biztatom a diákokat a továbbfejlesztési irányok keresésére, jövőbeni lehetőségeken való gondolkodásra. Így segítem azt, hogy a csongrádi gimnáziumból továbbinduló diákok eredményesek legyenek a felsőoktatásban és életpályájukon, továbbvigyék kreativitásukat, innovációs törekvéseiket, az együttgondolkodás, és a közös munkálkodás örömét. 
A folyamatos önképzés mellett számos szakirányú és posztgraduális képzésen vettem részt, informatikából szakvizsgáztam. Konferenciákon, továbbképzéseken osztom meg tapasztalataimat, jó gyakorlataimat  az érdeklődőkkel, informatika tantárgygondozó szaktanácsadóként két megye iskoláiban segítem kollégáim munkáját.
Tanári munkám szakmai elismeréseként  Pro-Progressio  díjat (2013), Sulinetwork díjat (2014) , és az MTA Pedagógus Kutató Pályadíját (2018) nyertem el.