Szakmai látogatás Cisterna di Latinában

Az elmúlt héten lehetőségem nyílt szakmai látogatáson részt venni Olaszországban, egy Róma melletti városban. Kiutazásom előtt, egyeztetve az olasz kollégákkal, több célt is kitűztem magamnak. Az olasz intézményben elsősorban az angol nyelv és a rajz tantárgyak oktatásában alkalmazott módszereket, technikákat, valamint a tanórákon használt eszközöket hasonlítottam össze az iskolánkban, és leginkább a saját gyakorlatomban alkalmazottakkal. Az angol nyelv tanításán belül, az olvasási kompetenciák fejlesztésének módjai, és ehhez kapcsolódóan  az angol nyelven való olvasás népszerűsítésének az eszközei érdekeltek leginkább.
Másik fő célkitűzésem az intézményben folyó Erasmus programok megismerése, a téma meghatározásától a disszeminációig tartó folyamat áttekintése, az olasz koordinátor kolléga együttműködésével. Hasonlóságokat és különbözőségeket kerestünk, megosztottuk eddigi tapasztalatainkat ezeken a területeken.
Előzetesen kiküldött részletes programterv alapján haladtunk, három kollégával dolgoztunk folyamatosan együtt, de lehetőségem adódott pl. technika órát is meglátogatni. A tanítási hét folyamán nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy három osztályban is tarthattam órát. Hatalmas szakmai élmény volt számomra és igazi kihívás, hogy idegen környezetben, ismeretlen diákokkal együttműködve, hogyan tudunk elemezni egy számukra is új dolgot. Az órák témája a „Let’s Read in English” mesterprogramom keretében készült olvasónaplók bemutatása volt. A gyerekekkel megbeszéltük, hogy elolvassák a Tom Sawyer kalandjai című regény rövidített változatát angol nyelven, ugyanígy a mi diákjaink is. Ezzel egyidőben versenyt hirdetünk olvasónaplók készítésére, melyeket egy közös Padlet felületre feltöltünk, majd szavazást indítunk a legötletesebben és legszebben elkészített naplóra.
Ezeken kívül abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy egy időben az én szakmai látogatásommal, a Kanári szigetekről is érkezett három kolléga hasonló céllal. Sikerült úgy egyeztetni a programokat, hogy a péntek délelőtt együtt ismerkedtünk az olasz iskola pedagógiai programjával, majd következő témaként az akkreditáció jelentőségéről fejtettük ki gondolatainkat és beszélgettünk további terveinkről. Megállapodtunk abban a spanyol iskola képviselőivel, hogy a következő időszakban az akkreditációs lehetőségeket kihasználva, közösen is tervezünk programot, illetve örömmel jönnének hozzánk, Csongrádra is kollégák Spanyolországból szakmai látogatásra.
Így az olaszországi kiutazásomat több szempontból is sikeresnek értékelhetem. Mindenki számára csak ajánlani tudom a szakmai látogatást, egy hét alatt hatalmas ismeretanyagra, sok-sok jógyakorlat megismerésére nyílik módunk és ezzel egy időben felkínálja a szakmai megújulás lehetőségét is.