AMIT AZ ÉRETTSÉGIRŐL TUDNI KELL

Az érettségi előtt álló 12. évfolyamos és az előrehozott értettségi tevő diákok figyelmébe ajánlom, a következő érettségi előírások, szabályok, időpontok, jó tanácsok tudomásul vételét, megtartását:

Az érettségire jelentkezés iskolai határideje:2024. február 15.

A „Vegyes csoport”-nak:

JELENTKEZÉS 2024. JANUÁR 24-25., JANUÁR 29-FEBRUÁR 15-IG
NAPONTA 8-15 ÓRÁIG A TITKÁRSÁGON


Vizsgajelentkezést visszavonni, megváltoztatni a jelentkezési határidő után nem lehet. A vizsgajelentkezés törlésére csak akkor kerülhet sor, ha a jelentkező az írásbeli vizsgaidőszak kezdetéig az adott vizsgatárgyból nem teljesíti a vizsgára bocsátás feltételeit, vagy megszűnt a vizsgát szervező intézménnyel a tanulói jogviszonya. Ezt írásban kell kérelmeznie a tanulónak és szülőjének.

Az érettségi vizsgán öt — négy kötelező és legalább egy általad választott — vizsgatárgyból kell – legalább középszinten – vizsgát tenni. A kötelezően választott vizsgatárgy mellett további vizsgatárgyakat választhatsz. A vizsgatárgy választásának jogával a vizsgaidőszak rendjéhez, ezen belül a kitűzött vizsganapokhoz igazodva lehet élni!

Az érettségi vizsgán a következő vizsgatárgyakból kötelező vizsgát tenni:
magyar nyelv és irodalom,
történelem,
matematika,
idegen nyelv,
egy kötelezően választott tárgy (100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. §)

Ha a közoktatásról szóló törvény 30. §-ának (9) bekezdése alapján a kötelező érettségi vizsgatárgynak megfelelő tantárgyból mentesítettek a középiskolában az értékelés, minősítés alól, helyette egy másik, általad választott vizsgatárgyból is tehetsz érettségi vizsgát.
A mentességhez a megfelelő iratokat: szakértői vélemény másolatát, igazgatói határozat másolatát a jelentkezéskor mellékelni kell, az általad írt kérvénnyel együtt, melyet az első jelentkezéskor kell a jegyzőnek átadni, vagy legkésőbb február 15-ig pótolni.

Érettségi vizsga a tanulói jogviszony keretében, az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt abból a vizsgatárgyból tehető, amelynek a helyi tantervben meghatározott követelményeit az érettségi vizsgára jelentkező teljesítette, tudását osztályzattal értékelték, és ezt bizonyítvánnyal igazolni tudja.

A jelentkezési lapon fel kell tüntetned a korábban teljesített érettségi vizsgáidat is (az előrehozott érettségi esetében), az erről szóló törzslapkivonat EREDETI példányát a jelentkezési laphoz kell csatolnod!

A jelentkezés menete:

A jegyző a jelentkezési lapot a jelentkezési időszak első napjaiban kiosztja, melyen csak az alapadataid (személyi adatok) szerepelnek, valamint a 3 alaptantárgy: magyar, matek, történelem.

A személyi adatokat át kell nézned, azt áthúzással egyértelműen javítani, ha változás történt pl. a lakcímben. A nem nyilvántartott adatokat: szem. ig. szám, tel.szám, ímélcím) olvashatóan beírni.

A választott 5 tantárgyat beírni, K vagy E szint, van-e már érettségi vizsga, vagy felmentés, ezeket ikszelni a táblázat értelmezése alapján. A jelentkezési lapot dátummal és aláírással kell ellátni.

Miután a jegyző az adatokat felvitte a rendszerbe, újból kiosztásra kerülnek a már hivatalos jelentkezési lapok, ezeket újból át kell néznetek, az esetleges elírásokat javítani, s újból leadni a jegyzőnek. Dátumozni, aláíratni a szülővel is. Nagyon figyelmesen nézzétek át az adatokat, mert most még lehet javítani, de később macerás lesz.

 Ha egy tárgyból 2 eredményed is van: közép és emelt szintű, akkor nyilatkoznod kell a szóbeli vizsga első napján, hogy melyiket kéred a bizonyítványodba beírni. A másikról tanúsítványt kapsz.

Testnevelés és digitális kultúra érettségi: + lapot kapsz, melyben a választott témákat be kell jelölni, s ezt is le kell adni a jelentkezési lappal együtt (emelt és közép szinten is).

MEGJEGYZÉSEK:
 Érettségi vizsgát csak az tehet, aki teljesítette az 50 órás közösségi szolgálatot. Kivéve az előrehozott érettségit.

Ha tanév végén nem sikerül teljesítened a 12. évfolyamos követelményt bármely tárgyból, akkor előrehozott érettségi vizsgát tehetsz, – ezt kérelmezni kell. Tehát augusztusban kell a tárgyból javítóvizsgát tenned, s csak az őszi vizsga idején kaphatsz érettségi bizonyítványt.

Az első vizsgáért nem kell fizetni. Az első javítóvizsgáért sem kell fizetni, de a másodikért már igen.
Amíg nincs érettségi bizonyítványod, a már meglévő vizsgákat nem ismételheted meg, s minden eddig elért eredményt be kell számítani.

Fontos! Az érettségire jelentkezéskor tudnod kell, hogy a továbbtanuláshoz milyen felvételi követelményeknek kell eleget tenned! Milyen esetben illet, mire kaphatsz plusz pontokat, stb. Ezzel kapcsolatban minden felelősség téged terhel, ezért igen alaposan tanulmányozd át a felvételi tájékoztatót!

Jegyzők:

Pataki Mónika tanárnő 12.A és 12.B osztály

Kovács Péter tanár úr 12.Fosztály

Gáspár Lászlóné iskolatitkár Vegyes csoport

VIZSGADÍJAK:

A vizsgadíjakról Az érettségi vizsga − az intézmény fenntartójától függetlenül − térítésmentes a tanulói jogviszony (szakképzésben tanulói és felnőttképzési jogviszony) ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig. Térítésmentes továbbá az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban (szakképzésben tanulói és felnőttképzési jogviszonyban) tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és a pótló vizsgája. Térítésmentes továbbá az érettségi végzettséggel rendelkező, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény szerinti szakgimnáziumi oktatásban megkezdett tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga.
Minden más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni.

A vizsgadíj fizetésre vonatkozó információk megtalálhatók Az érettségi vizsgadíj fizetéssel kapcsolatban gyakran ismételt kérdések linkre kattintva.

A vizsgadíj összege:
A középszintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összege, ez az összeg 2024-ben: 40.000,-Ft.

Az emelt szintű érettségi vizsgáért minden vizsgadíjra kötelezett jelentkezőnek az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie,ez az összeg 2024-ben: 67.000,-Ft.

A vizsgadíjak vizsgatárgyanként értendők.

Bővebb felvilágosítás a jelentkezéskor.