In memoriam Kaszásné Marika

Dr. Kaszás Dánielné, Marika neve összefonódott a Csongrád városban folyó angol nyelv oktatásával, hiszen az elsők között volt, aki az orosz nyelv mellett lehetővé tette a diákok számára a második idegen nyelv tanulását is.  

1976-ban óraadóként kezdett el angol nyelvet tanítani, és 1980 augusztusától teljes állásban dolgozott a gimnáziumban 2007-ig, nyugdíjba vonulásáig. Hosszú időn keresztül fogta össze munkaközösség-vezetőként a gimnázium idegen nyelvi munkaközösségének tevékenységét. Hatalmas lendületével, motiváltságával magával ragadott minket is, sajátos humorával, kedvességével nyugodt légkört biztosított az együtt gondolkodáshoz. Tanítási gyakorlatokat vezetett a leendő angolnyelv-tanároknak, és nagy gonddal segítette a kezdő kollégákat, hogy elsajátítsák a szakma könyvekből nem tanulható elemeit.  

Tőle tanulhattuk meg, hogy a diákokban ki kell alakítani az idegen nyelv tanulása iránti igényt azáltal, hogy eljuttatjuk őket a célnyelvi országokba,  szélesíteni kell látókörüket, és lehetőséget adni nekik az idegen nyelv használatára iskolán kívül is. Csodálatos utazásokat szervezett Angliába, életre szóló élményt nyújtva a résztvevő diákoknak, tanároknak. Modern gondolkodású pedagógusként nyitott volt az új könyvek, új módszerek kipróbálására, és a megszerzett tudás átadására a kollégák körében, nemcsak a gimnáziumban, de városi szinten is. 

Tiszteljük magas színvonalú szakmai munkájáért, hivatástudatáért, a diákok iránt érzett szeretetéért és töretlen optimizmusáért.  Mindig jókedvűen indult a tanítási órákra, tanítványait egyenragú partnerként kezelte, ez volt a kulcsa a körülötte kialakult szeretetnek és tiszteletnek. 

A Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium megőrzi emlékét.