Diáklaboratóriumi órák kisdiákoknak

Mini LaborKaland címmel 4 hetes eseménysorozatot indítottunk az ötödikes-hatodikos batsányis diákjaink számára. Az elvégzett tanulókísérletek a természetismeret tantárgyhoz kapcsolódtak, így az elméleti órákon tanultak kiegészültek saját élményekkel,  gyakorlati tapasztalatokkal. 
A gyerekek 10-14 fős csoportokban, laboratóriumi szaktanárok vezetésével kölcsönhatásokkal, kémiai anyagokkal ismerkedtek, kipróbálták a mérés, a kísérlet, a természettudományos megfigyelés módszereit. 
Rövid ismertető az egyes  tanulókísérleti foglalkozásokról:
Szabó László tanár úrral  a gyerekek sok kisebb kísérletet végeztek, amelyek során az elektromos és mágneses kölcsönhatás alapjelenségeit, a vonzást és taszítást fedezték fel a gyakorlatban, majd tapasztalataikat le is kellett jegyezniük. A foglalkozás végén különleges mágneseket is tanulmányoztak.

Biológiához kapcsolódva  a tanulók Törökné Török Ildikó tanárnővel többféle gombát figyeltek meg, kész metszeteket tanulmányoztak, miközben megtanulták a mikroszkóp helyes használatát, végül ismerkedtek a saját metszet elkészítésének alapjaival is.

Gilicze Tamás tanár úrral hagyományos és digitális hőmérőket próbálták ki a diákok, ügyeltek az eszköz által mért érték helyes leolvasására,  a mérési hibák minimalizására, majd a termikus kölcsönhatás során bekövetkező  változásokat figyelték meg. Befejezésképpen a digitális homokozóban a domborzati térképekről már ismerős színek és szintvonalak elevenedtek meg a terepasztalon.

Tábori Levente tanár úrral a kémhatásokról szereztek tapasztalatot, ismerkedtek a kémia kísérleti módszereivel, néhány alapfogalommal és a színek jelző szerepével.

A természettudományos élményeket megörökítő, száznál is több fotó itt elérhető.