Jelentkezés a 2022. május-júniusi érettségi vizsgára

Jelentkezési határidő február 15. (kedd), egyben a jelentkezések lezárásának napja is.

12. évfolyamos tanulók a jelentkezéshez az osztályfőnököktől megkapták a tájékoztatást és jelentkezési lapot a már megadott napokon.

Rendes érettségi vizsga esetén a már elvégzett előrehozott vizsgán kapott törzslap kivonat eredeti példányával együtt kell a kitöltött jelentkezési lapot leadni. A jelentkezési lap kitöltéséről intézményvezető úr ad tájékoztatást. A kitöltött jelentkezési lap leadásakor személyi igazolványt és lakcímkártyát kell felmutatni az adatok ellenőrzéséhez.

Szakértői véleménnyel rendelkezők minden esetben adják be a szükséges dokumentumokat: 1.) szakértői vélemény másolata, 2.) szülői/tanulói kérelem a felmentéshez, 3.) a korábban elkészült igazgatói határozat másolata iskolai tanulmányaihoz.

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2021/Tjvban_jelentkezes_mente.pdf

Előrehozott érettségi vizsgára és az osztályozó vizsgára jelentkezést határideje: 2021. február 15. (kedd). A jelentkezéskor a tanuló hozza magával a személyi igazolványát, lakcímkártyáját, s ha van már előrehozott érettségi vizsgája, akkor az arról szóló törzslapkivonat eredeti példányát. Jelentkezéskor a tanuló megkapja az érettségi vizsgára jelentkező lapot, valamint az osztályozóvizsgához szükséges kérelmet, a szülővel, ill. szaktanárral alá kell íratni, s kitöltve másnap visszahozni.

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2021/Tjvban_elorehozott_erettsegi.pdf

Az érettségi vizsga – a köznevelési intézmény fenntartójától függetlenül – térítésmentes a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig. Térítésmentes továbbá az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és a pótló vizsgája.

Érettségi bizonyítvánnyal rendelkező jelentkezők esetében az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

érettségi bizonyítvány és ennek másolatát mellékelni,

középiskola bizonyítvány és az utolsó évének másolatát mellékelni,

személyi igazolvány (bemutatni),

lakcímkártya (bemutatni),

tanulói OM azonosító szám (bemutatni),

adóazonosító szám (bemutatni).

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2021/erettsegi_bizonyitvannyal.pdf

középszintű vizsgadíj tantárgyanként 30.000 Ft – postai utalványt a jelentkezéskor kap.

Az emelt szintű vizsgadíj tantárgyanként 50.000 Ft – átutalással fizetendő az OH számlaszámára, melyről a jelentkezésnél kap tájékoztatást a jelentkező.

A vizsgadíj befizetéséről a jelentkezéskor kap pontos tájékoztatást, kérjük, előre ne utaljon!

 A banki átutalás menete (belföld):

Jogosult neve: Oktatási Hivatal, számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000.

Az emelt szintű vizsgára jelentkezéskor egy iktatószámot kap a jelentkező, amit a banki átutalásnál a közlemény rovatban kell szerepeltetni úgy, hogy előtte egy 20-as számot és egy szóközt kell kihagyni. (Amennyiben nem így történik, a befizetett összeg nem jó helyen fog megjelenni.)

A jelentkezési lapot alá kell írni, ezért a jelentkezésnek személyesnek kell lennie az eredeti okmányok egyidejű bemutatásával.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgakkal_kapcsolatos_informaciok

Akik az érettségi vizsgát korábban sikertelenül tették le (vagy előrehozottként), ebben a vizsgaidőszakban (ha szervez érettségi vizsgát) a saját iskolájukban kell jelentkezniük javító/pótló vizsgára.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/jelentkezes

Akik az érettségi vizsgát sikertelenül tették le (előrehozottként), ebben a vizsgaidőszakban a saját iskolájukban kell jelentkezniük javító/pótló vizsgára.

Azok a tanulók, akik OKJ-s/szakmai képzésben vesznek részt, s abban az iskolában szerveznek érettségi vizsgát is, ott kell jelentkezniük az érettségi vizsgára.

Ha a jelentkező középszintű vizsgajelentkezését egy középiskolába nyújtja be, úgy a középszintű vizsga fent meghatározott vizsgadíját a középiskolába kell befizetni átutalással (adószám szükséges). Emelt szintű vizsgajelentkezés esetén a vizsga díját minden esetben az Oktatási Hivatalnak kell befizetni átutalással, az általuk közzé tett számlaszámra – erről a jelentkezésnél kap pontosabb tájékoztatást.

Szakértői véleménnyel rendelkezők minden esetben adják be a szükséges dokumentumokat: 1.) szakértői vélemény másolata, 2.) szülői/tanulói kérelem a felmentéshez, 3.) a korábban elkészült igazgatói határozat másolata iskolai tanulmányaihoz.

Jelentkezni 2022. február 15-ig előrehozott, javító, pótló, ismétlő, kiegészítő, emelt szintű, szintemelő, vizsgákra

kedd, csütörtök és pénteki napokon 10:30-tól – 12 óráig

az intézményvezetőnél személyesen lehet.

 Mielőtt személyesen jelentkezik, kérem, hívja a

06-63/571-555-ös telefonszámot!

 

Bővebb tájékoztatás: https://www.oktatas.hu