LaborKaland

Több éves hagyományunk szerint november utolsó péntekjén a batsányis nyolcadikosok veszik birtokba a Diáklaboratóriumot. A tanári bemutatók mellett a természettudományos tanulókísérletek alkalmat teremtenek a saját tapasztalatokon alapuló ismeretszerzésre és a tanultak jobb megértésére, gyakorlati alkalmzására. Fizikából Gilicze Tamás és Szabó László tanár urak vezetésével elektrosztatikus alapjelenségeket tanulmányoztak a diákok majd egyszerű áramköröket építettek és kézi digitális multiméterrel feszültséget mértek. Kémiából Tábori Levente tanár úrral kipróbálták a cukorégetést majd kísérletek során a réz színeit is megcsodálhatták, tapasztalataikról, következtetéseikről jegyzőkönyvet készítettek. Biológia tanulmányaikhoz kapcsolódva a tanulók Törökné Török Ildikó tanárnő iránymutatása alapján kész emberi szöveti metszeteket vizsgálatak mikroszkóppal, megfigyeléseiket rajzban és írásban is rögzítették.

A foglalkozásokon sokat tevékenykedtek a diákok, régi, már muzeális értékű eszközket és új berendezéseket is használtak. Reméljük, hogy minden résztvevő sok természettudományos élménnyel gazdagodott a LaborKaland során.
A gyakorlatok előkészítésében, a csoportok tanulókísérleteiben és az utómunkálatokban is segítik munkánkat Kovácsné Esztergálos Rita és Palatinusz Ákos laboránsok. A fotókat Molnár Attila készítette, foglalkozásonként csoportosítva itt megtekinthetők:

Kémia

Fizika (első csoport)

Fizika (második csoport)

Biológia