Tanévkezdés a TErmészetTUDOmányos Diáklaboratóriumban

Idén első alkalommal a Piroskavárosi Általános Iskola nyolcadikosai vettek részt biológia, fizika, kémia és számítógépes mérések foglalkozásokon a Batsányi János Gimnázium Természettudományos Diáklaboratóriumában, osztályfőnökük kíséretében.

Gilicze Tamás tanár úrral megismerték a számítógépes mérési adatgyűjtés módszerét, majd hőmérő szenzorokkal vizsgálták a termikus kölcsönhatás folyamatát és a párolgás közben bekövetkező  hőelvonást. A foglalkozás végén a digitális homokozót próbálták ki a diákok, tapasztalatuk és a magyarázat alapján megértették a működését is.
Tábori Levente tanár úr a nyolcadikos kémia könyvből válogatta össze a tanulókísérleteket, amelyek során sokféle laboratóriumi eszközt és módszert használtak, érdekes jelenségeket figyeltek meg, például a diákok saját maguk készítettek ammóniaszökőkutat,  modellezték a csapadékképződést majd tapasztalataikra közösen fogalmazták meg a magyarázatot.
Biológia foglalkozásra Törökné Török Ildikó olyan kísérleteket állított össze, amelyek által a tanulók felismerték a gombák jelentőségét az élelmiszeriparban, így sor került almabor készítésre, sütőélesztő vizsgálatára és gombák mikroszkópos megfigyelésére.
A fizikához kapcsolódó kísérletek során Szabó László tanár úr vezetésével a diákok a nyomással, annak változásával kapcsolatban szerezhettek saját tapasztalatokat, a számos kísérlet közül néhányat említve: kipróbálták a ‘fakírok párnáját’, megfigyelték hány fokon forr a víz  légritkított térben, modellezték Guerice híres magdeburgi kisérletét.

E tanévben is péntekenként fogadjuk Csongrád és a környező települések (Bokros, Csanytelek, Felgyő, Szentes, Tömörkény) 13 általános iskolájának diákjait tömbösített temészettudományos tanulókísérleti foglalkozásokra.
A hét többi napján a batsányis diákok tanórákon, szakkörökön, emelt szintű érettségire és a továbbtanulásra felkészítő, tehetséggondozó csoportfoglalkozásokon használják a korszerűen felszerelt diáklaboratóriumot. A laboratóriumi gyakorlatok előkészítésében, a nagyobb létszámú csoportok tanulókísérleteiben, valamint  és az utómunkálatokban is segítik munkánkat Kovácsné Esztergálos Rita és Palatinusz Ákos laboránsok.