Érettségivel kapcsolatos információk

Kedves Vizsgázók!

Az alábbiakban a jelenlegi helyzetben lebonyolítandó írásbeli vizsgákkal kapcsolatos információkat osztom meg.

A mostani vizsgákat érintő kormányrendelet alább olvasható, melynek végén táblázatba foglalva olvashatják az idei írásbeli vizsgák pontos kezdési időpontjait vizsgatárgyanként, szintenként.

Az Oktatási Hivatal által kiadott Az érettségi írásbeli vizsgaszervezés során, az egészségügyi hatóságok állásfoglalásai alapján javasoltan alkalmazandó biztonsági intézkedések című ajánlás szintén alább olvasható, melynek betartásával szervezzük intézményünkben az érettségi írásbeli vizsgákat ebben a különleges vizsgaidőszakban.

A fenti dokumentumok alapján magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol nyelv és német nyelv írásbeli vizsgák esetében minden vizsgázó előre megkapja, pontosan hogyan zajlik a középszintű írásbeli vizsga, mikor mi fog történni az adott vizsganapon. Ezt a vizsgázók mindig csak egy nappal előtte fogják megkapni azért, hogy ne keverjék a napokat, vizsgatárgyakat, a sok információt.

A magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol nyelv és német nyelv írásbeli vizsgák 9 órakor kezdődnek. Minden más tantárgy esetében maradt a 8 illetve 14 órás kezdés.

Hogy a fenti előírásoknak meg tudjunk felelni kérem, hogy a magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol nyelv és német nyelv írásbeli vizsgák megkezdése előtt is legalább 30 perccel, vagyis legkésőbb 8:30-kor jelenjenek meg az intézmény a vizsgázó számára korábban kijelölt bejáratánál, ahol pontosan 8:30-kor beengedjük a vizsgázókat.

A csoportosulást elkerülve ebben a vizsgaidőszakban 5 bejáraton engedjük be épületeinkbe a vizsgázókat. Ezek a Gr. Andrássy Gy. utca felőli aula (kék épület) bejárata; aula udvar felőli (kék épület) bejárata, régi épület fő bejárat (Kossuth szobor); régi épület udvar felőli (zöld ajtó) bejárata és a B épület (kollégium) főbejárata.

Hogy kinek melyik bejárathoz kell érkeznie és melyik terembe kell mennie, minden vizsganap előtt egy nappal fogja megkapni, hogy ne keverjék össze más vizsganapokkal. Ezért az alábbi bejáratoknál a 1,5-2 méteres távolságot tartva tudnak esetlegesen várakozni az épületbe való bejutásra.

Amikor a vizsgázó az épületbe belép – amennyiben igényli – lehetősége lesz felvenni egy szájmaszkot, melyet, ha akar, viselhet, ezt rá bízzuk. Belépéskor kötelező a kézfertőtlenítő használata, erre a vizsga ideje alatt bármikor újra lehetősége lesz a vizsga termének folyosóján.

Az épületbe belépve a vizsgázó számára megjelölt terem előtt a felügyelő tanár utasításait követve előkészülhet és felkészül a vizsga megkezdésére.

A kijavított írásbeli vizsgadolgozatok megtekintése intézményünkben a

12.A osztály számára 2020. május 28. 13-16 óráig,

12.B osztály számára 2020. május 29. 8-12 óráig,

12.F osztály számára 2020. május 28. 8-12 óráig lehetségesek.

Mindenki más, aki intézményünkben jelentkezett érettségi vizsgára, bármely fent megjelölt időintervallumban megtekintheti vizsgadolgozatát.

A megtekintés folyamatát és biztonságát elősegítheti, ha a vizsgázó a vizsgadolgozatot laponként lefényképezi,  és utána azonnal elhagyja a megtekintés helyszínét. A vizsgadolgozat részletes tanulmányozása, vagy az észrevétel megfogalmazása már ne a megtekintés helyszínén történjék! Erre a jogszabály a vizsgázó számára újabb egy munkanapot biztosít. Az észrevétel, a megfelelő azonosító információk megadása mellett elektronikusan is benyújtható.

A pontos megjelenés nagyon fontos, kérem, hogy a csoportosulás elkerülése végett mindenki tartsa az időpontokat!

Az emelt szintű érettségivel kapcsolatos infomációkat a jövő héten minden érintett vizsgázó a jelenkezéskor megadott ímélcímre fogja megkapni intézményünktől.

Köszönöm, hogy ebben a különleges helyzetben vizsgázóként is betartják a fenti előírásokat és szabályokat, hogy intézményünkben az eddig megszokott rendben és színvonalon bonyolíthassuk le az írásbeli vizsgákat.

Minden vizsgázónak sikeres vizsgá(ka)t, jó egészséget kívánok

 

   Kiss Attila

intézményvezető

MK_20_077
egeszsegugyi_ajanlas