Mentorprogram a Batsányiban

A „School is cool” (Tutoring to boost young pupil’s motivation) című Erasmus+ program keretében iskolánk 13 diákja (Oláh Tímea, Papp Ágnes, Forgó Judit 10A, Szabó Tímea Szkarlett, Koncz Réka 10B, Veszprémi Csongor 10F, Illés Bálint 11A, Gyöngyössy Jázmin, Sarusi-Kis Milán 11B, Kádár Réka, Tábori Lilla, Vári Emese, Vígvári Tímea 11F) 2020. február 5-én előadást tartott a a 9A és 9B osztály tanulóinak. Az előadások 7 helyszínen zajlottak az iskola épületében. A témákat a kilencedikes diákok érdeklődésének megfelelően választottuk, az előzetes felmérés eredménye szerint főleg két fő téma érdekelte őket: a tanulásmódszertan és a konfliktuskezelés. A mentor diákok prezentációval és gyakorlati feladatokkal készültek. A kilencedikesek 5-6 fős csoportokban dolgoztak egy vagy két mentor vezetésével. Volt olyan helyszín, ahol tesztet töltöttek ki, amiből megtudhatták, milyen tanulási típusba tartoznak, volt, ahol konkrét tanulási tippeket kaptak. Eljátszottak és megoldottak különböző konfliktushelyzeteket, hallottak a Gordon-módszerről és más konfliktuskezelési stratégiákról. A mentorok nagyon ügyesen és talpraesetten vezették a foglalkozásokat, önállóan és kreatívan oldották meg az esetleges problémákat. A mentorok a későbbiekben is segítik majd a kilencedikesek beilleszkedését az iskola életébe, ha szükséges, segítenek megoldani a felmerült gondokat, felhívják a fiatalabb diákok figyelmét a különböző programokra és pályázatokra.

Ebben az Erasmus+ programban 4 ország dolgozik együtt, a program célja a korai iskolaelhagyás megelőzése. A kilencedikesekkel párhuzamosan az ötödik évfolyam beilleszkedését is segíti a program, nekik a hetedikesek szerveznek különböző programokat, valamint konkrét segítséget is nyújtanak a kisebbeknek a tanulásban. A következő 2 évben a diákoknak lehetőségük lesz arra, hogy nemzetközi találkozók keretében kicseréljék tapasztalataikat belga, spanyol és olasz diáktársaikkal, akik szintén mentorként dolgoznak a saját iskolájukban. Mivel a statisztikai adatok szerint a mi iskolánkban a legkisebb a lemorzsolódás aránya, így a BJG egyfajta mintaintézményként működik majd, amely példát mutat a különböző korosztályok közötti együttműködésről.

 

Bíró Edit