Könyvtári nyitva tartás és szolgáltatások

 • Beiratkozás
  Az iskolai könyvtárnak tagja lehet minden nevelő, tanuló, az iskola adminisztratív és technikai dolgozói.
  A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.
  A könyvtári tagságot tanévenként megújítjuk.
 • Kölcsönzés
  Az egyidejűleg kikölcsönözhető dokumentumok száma tanulók esetében max. 7 db könyv,  pedagógusok esetében nem korlátozott.
  A kikölcsönzött könyveket tanulók és más olvasók 1 hónap időtartamra kapják, amely egyszer hosszabbítható. Pedagógusok a tankönyveket egy tanévre, egyéb dokumentumokat 3 hónapra kölcsönözhetik. Esetenként megegyezés szerint hosszabb időre is lehet kölcsönözni.
  A könyvtárból bármely könyvtári dokumentumot, ill. technikai eszközt csak a könyvtárostanár tudtával szabad kivinni.
  A kölcsönzéseket a könyvtárostanár tartja nyilván.
  Dokumentumo(ka)t kölcsönözni csak személyesen és a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad. A kölcsönzés rendezésekor (visszahozatal) meg kell várni az adminisztráció befejezését.
  Az elveszített vagy erősen megrongált dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal pótolni.
 • Helybenhasználat
  Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:
  – az olvasótermi, kézikönyvtári állományrész,
  – a különgyűjtemények (folyóiratok, AV anyagok, muzeális dokumentumok stb.), de az olvasók egy-egy tanórára , ill. a könyvtár zárásától a következő nyitásig ezeket is elviheti. (Tanuló csak indokolt esetben és külön szaktanári kérésre kölcsönözheti ki ezeket a fenti időtartamra.)
 • Számítógéphasználat
  Az olvasóteremben elhelyezett számítógépek elsődlegesen információszerzésre használhatók.
  A könyvtári számítógépeket az használhatja, aki ért a kezeléséhez.
  A számítógépekkel csak könyvtári információhordozó olvasható le.
 • Csoportos használat
  Az osztályok, a tanulócsoportok, a szakkörök részére szakórák, foglalkozások tarthatók a könyvtárban a könyvtárostanár, az osztályfőnökök, a szaktanárok irányításával.
  A szakórák, foglalkozások megtartására az összeállított/elfogadott, a könyvtári nyitva tartásnak megfeleltetett ütemterv szerint kerül sor. A könyvtári foglalkozásokat, tanítási órákat a tervszerű és az ütközésektől mentes munka érdekében időben (legalább 1 héttel a tervezett program előtt) egyeztetni kell.
  A könyvtárhasználati foglalkozásokat a könyvtáros, míg a könyvtárban tartott órákat a szaktanárok, tanárjelöltek vezetik. A könyvtárostanár szakmai segítséget ad a szakórák, foglalkozások megtartásához. A könyvtárban tartott órák alatt az óravezető tanár felel a könyvtár rendjéért.
 • Segíti az iskolai ünnepélyeket, tanulmányi versenyeket, igény szerint irodalomkutatással, témafigyeléssel foglalkozik.
 • Biztosítja a folyamatos tankönyvellátást.

     NYITVA TARTÁS

Hétfő-csütörtök: 7.30-15.30

Péntek: 7.30-14.00

        Képtalálat a következőre: „könyv”

Várlak a könyvtárba!

Bíró-Szabó Ágnes könyvtárostanár