Pataki Mónika

          2001 decembere óta vagyok a Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium angol-német szakos tanára. A Szegedi Tudományegyetem anglisztika és germanisztika szakjain végeztem, egyetemi tanulmányaim alatt fél évet ösztöndíjjal Németországban, a göttingeni Georg August Egyetem anglisztika szakán tölthettem. Még az egyetem alatt mindkét nyelven idegenvezető képesítést szereztem, 2008-ban pedig közoktatási vezető diplomát.

          A két nyelv összefüggésrendszerének ismerete nagy segítség a nyelvet tanulók számára, a hasonlóságokra és különbségekre való rávilágítás hangsúlyos a munkám során. Nyelvtanárként fontos a gyorsan változó világ igényeinek megfelelni, naprakésznek maradni mind módszertanilag, mind a nyelvismeret terén. Számos módon igyekszem ezt megvalósítani, többek között az élményalapú nyelvoktatás módszereinek alkalmazásával, az Erasmus+ projektekben való részvétellel, illetve nyelvvizsgáztatóként is. Szabadidőmben szívesen olvasok idegen nyelvű műveket. Szerencsére a fiam és a két lányom is lelkes nyelvtanuló.