Csongrádi TErmészetTUDOmányos Diáklaboratórium

A Csongrádi Batsányi János Gimnáziumban 2015 óta működik a Diáklaboratórium. Hét éve rendszeresen fogadjuk a régió általános iskoláinak diákjait tömbösített természettudományos tanórákra Csongrádról, Bokrosról, Csanytelekről, Felgyőről, Szentesről, és Tömörkényről.

E tanév péntekjei a világjárvány előtt megszokott ritmusban zajlottak, november közepéig már 9 általános iskola több mint 220 tanulója vehetett részt élményekkel teli természettudományos tanulókísérleti foglalkozáson a Batsányiban. Legutóbb a bokrosi diákokat fogadtuk.

 A látogatást szervezés előzi meg, ahol nem csak a dátumot rögzítjük, hanem az adott iskola igénye alapján egyeztetjük a tantárgyakhoz kapcsolódó kísérletek témáját és a látogatás részleteit. Egy napon egy vagy két csoportnyi tanulót, 16 vagy 32 főt fogadhatunk.
A diákok és az őket kísérő tanárok általában  fél kilencre érkeznek a Batsányiba, az általános bevezető során megismerik a laboratórium használati rendjét, a nap időbeosztását, a laboratóriumi tűz-, baleset- és munkavédelmi szabályokat. Majd a 2. órától kezdve feladataik  illeszkednek a batsányis diákok munkarendjéhez, szünetek és tanórák váltják számukra is egymást egészen 13:00 óráig.

A vendégdiákok számára szervezett tanulókísérleti foglalkozások célja, hogy a gyerekek az elméletben tanult természettudományos ismereteket a gyakorlatban is kipróbálhassák, saját tapasztalatok által mélyebben is megérthessék, természettudományos élményekkel gazdagodjanak. A kiválóan felszerelt diáklaboratóriumban a gimnázium szaktanárai  vezetik számukra a kísérleti foglalkozásokat.
Ebben a tanévben a biológia tantárgyhoz kapcsolódó megfigyeléseket Törökné Török Ildikó tanárnővel, fizikai méréseket Szabó László tanár úrral, a kémai kísérleteket Tábori Levente tanár úr vezetésével végzik a diákok. A foglalkozások előkészítésében és a kísérletezésben segítségükre van Kovácsné Esztergális Rita, a szervezési feladatokat Giliczéné László Kókai Mária látja el.

A hét többi napján a batsányis diákok és szaktanáraik vehetik birtokba a labort.
A Diáklaboratórium erőforrásainak használatával fő feladatunk a természettudományos tárgyak  magas színvonalú oktatásának támogatása és  a saját tapasztalatokon alapuló, élményszerű ismeretszerzést biztosító oktatás. A tanulókísérleti munkaformát alkalmazzuk a diákok sokoldalú fejlesztése és a kiemelkedők tehetséggondozása, versenyeztetése érdekében.

A lehetőség adott: a batsányis reál tagozatos diákok tanítási órákon, szakkörökön, közép- és emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozásokon használhatják a laboratóriumot, ahol biológia, fizika, földrajz, kémia, természetismeret tantárgyakhoz kapcsolódó kísérleteket és számítógépes méréseket végezhetnek. Az itt tevékenykedők ismeretszerzését szaktanárok és laboráns, több száz kísérleti eszköz, a legmodernebb technológia és számos megvalósításra váró kísérletleírás segítik.

Hagyományörzés, innováció és tudásmegosztás a Diáklaboratóriumban

Több mint ötven éve Szucsán András tanár úr az elektromos áramkörök tanulmányozásához kísérleti eszözöket épített. Ezeket a „fadobozos” áramköröket megőriztük, felújítottuk és rendszeresen használjuk ma is, tisztelettel adózva a több évtizeddel ezelőtti újító törekvésnek. A szemléltetés napjainkban már kibővült a technológia újabb eszközeivel is, így az oktatási innováció egyik jelenkori példája a Gilicze Tamás tanár úr által, külföldi példa alapján megépítettt digitális homokozó, ami a gyerekek által a mozgásos játékokból jól ismert kinect szenzorral teszi interaktívvá a domborzati térképet.

A hét év alatt igazolást nyert, hogy a természettudományos ismeretek jobb megértéséhez hozzájárulnak a tanulókísérletek. A Batsányiban dolgozó szaktanárok élen járnak abban, hogy saját módszereik közé hatékonyan beillesszék a diáklaboratórium által biztosított eszköztárat, és másokat is megismertessenek e lehetőségekkel: Szabó László tanár úr szakmai rendezvényeken, tudománynépszerűsítő  videókban, Tábori Levente tanár úr versenyprojektekre készülve,  Gilicze Tamás tanár úr a szenzoros mérések népszerúsítésével,  Törökné Török Ildikó tanárnő kollégák számára szervezett szaktanácsadáson, Cseri Gáborné tanárnő gyakornokok mentorálásában, Tábori Leventéné tanárnő mesterprogramja megvalósítása során.

A Diáklaboratórium létrejöttének és első néhány évének szöveges és képi dokumentációja: TeTudoD hírek (bjg.hu)

A jelen és a közelmúlt eseményeinek dkumentumai a Diáklaboratóriumban a gimnázium honlapján érhetőek el: TETUDOD – Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium (bjg.hu)