Tájékoztató a 2022-es őszi érettségire jelentkezésről

Ősszel tehető érettségi vizsgák fajtái:

Javító, pótló, ismétlő, kiegészítő, előrehozott

Iskolánkban előreláthatóan augusztus 24-től lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A jelentkezési lapot az iskolában jelentkezéskor tölti ki a jegyző. Tantárgyanként egy-egy vizsgáért középszinten 30 ezer (minimálbér 15 %-a), emelt szinten 50 ezer forintot (minimálbér 25 %-a) kell fizetni, ez minden esetben átutalással történik a megadott számlaszámra.

Kérjük, jelentkezés előtt hívja a 63/571-552-es számot, s érdeklődjön, jelentkezéséhez milyen okmányokra lesz szüksége. Bármely dokumentum hiánya esetén a jelentkezés nem végezhető el.

A jelentkezéshez szükséges a középiskolai bizonyítvány, érettségi bizonyítvány, Tanúsítvány (ha van), törzslap kivonat, TAJ-kártya – attól függően, milyen vizsgát kíván tenni a tanuló, valamint személyi igazolvány, diákigazolvány, lakcímkártya.

Ha valamilyen mentességgel rendelkezik, vagy korábban ezt igénybe vette, szükséges a jelentkezéshez a felmentésről készült (szakszolgálati) határozat másolata, a korábbi iskolai igazgatói határozat másolata, amiben engedélyezték ennek lehetőségét, és egy kézzel írt kérelem, amelyben kéri, hogy mely tárgyból, milyen felmentést szeretne igénybe venni a vizsgán.

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_SNI_tajekoztato.pdf

Emelt szinten a vizsgadíj befizetése az OH számlájára banki átutalással az alábbiak szerint történik:

Jogosult neve: Oktatási Hivatal

számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000.

A vizsgadíj befizetéséről szóló utalvány, illetve az átutalási megbízás Közlemény rovatában fel kell tüntetni a 20-as számot, valamint egy szóköz kihagyásával az egyedi érettségi iktatószámot.

Az egyedi érettségi iktatószámot a jelentkezést rögzítő intézmény biztosítja a jelentkező számára. (Előfordulhat olyan eset is, hogy a vizsgázó a vizsgadíjat több vizsgatárgy után a középiskolának, egy vizsgatárgy után az OH számára fizeti be.) A befizetési bizonylatot a jelentkezési laphoz kell csatolni.

A vizsgadíj befizetése nélkül a jelentkezés érvénytelen, és a vizsgázó nem tehet érettségi vizsgát.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2022oszi_vizsgaidoszak/vizsgadijak

Ingyenes az érettségi vizsga

  • az intézmény fenntartójától függetlenül – a tanulói jogviszony (szakképzésben tanulói és felnőttképzési jogviszony) ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig,
  • és az adott tárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti (azaz előrehozott érettségi), tanulói jogviszonyban tett sikertelen vizsgájának első javító- és pótló vizsgája.

Ingyenes továbbá a szakgimnáziumban a végzettséggel rendelkező tanulóknak egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga. Minden más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni (OH).

Az őszi írásbeli vizsgák október 14-től október 27-ig tartanak majd, a szóbelik pedig emelt szinten november 10-14., középszinten november 21-25. között kerülnek megrendezésre.

Bővebb tájékoztató: https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2022oszi_vizsgaidoszak

Jelentkezési határidő szeptember 5.