Laborkaland – visszatekintő

E tanévünk elején saját osztályaink számára szerveztünk félnapos kirándulást a természettudományos kísérletezés világába. Kalandozásokhoz most nem utazhattak messzebbre diákjaink, ezért a diáklaboratóriumban  elérhető lehetőségek újragondolásával tettük színesebbé a tanulás hétköznapjait.
A LaborKalandba azokat az osztályainkat vontuk be, ahol ritkábban nyílik alkalom kiscsoportos természettudományos foglalkozások megszervezésére.  A kísérletek kapcsolódtak a tananyaghoz, az új technológiákhoz és a hétköznapok megértéséhez. 
Digitális tanrend idején jó újra megnézni a szeptemberi és október eleji diáklaboratóriumi foglalkozások képeit.

Biológia gyakorlaton az élőlényeket felépítő szervetlen és szerves anyagok az élő sejtek, szövetek mikroszkópos vizsgálatára került sor. 

Az egyik tanulókísérlet alkalmával a fizika gyakorlati oldalával ismerkedtek a diákok:  megfigyelhették, hogyan készülnek a párlatok, modellezték a pálinkafőzést és a parfümkészítést.

A kémiai kísérletezés az eszközök és módszerek megismerésével kezdődött, a tapasztaltabb csoport  a szerves vegyületek kimutatásával és éghetőséggel kapcsolatban végzett tanulókísérleteket.

Fizikából a folyadékok vizsgálatához kapcsolódtak a kísérletek, a folyadékok mechanikájával és hőtágulással kapcsolatos megfigyeléseket, méréseket végeztek diákjaink.

A számítógépes mérési adatgyűjtés során a tanulók az új technológia hasznosságát érthették meg. A szenzorok nagy mennyiségű és gyakori mintavételezésű mérési adatot szolgáltatnak, ezek feldolgozásával csak számtógép tud megbirkózni. Ezek a kísérletek is hétköznapi jelenségekre segítenek magyarázatot találni, és az “okos otthonok” berendezéseit megérteni.

A  tanulókísérleti foglalkozásokat Törökné Török Ildikó tanárnő,
Gilicze Tamás, Szabó László és Tábori Levente tanár urak vezették.
A gyakorlatok előkészítésében, a foglalkozásokon és az utómunkálatokban laboránsaink,
Kovácsné Esztergálos Rita és Palatinus Ákos  működött közre,  a  fotókat Molnár Attila készítette.