100 év 100 pillanat -Dolgozók Gimnáziuma

1946-tól a nyolcosztályos képzési módot fokozatosan felváltotta a négyosztályos forma, emellett az 1947/48-as tanévben a polgári fiúiskola működése megszűnt, így az egész épület a gimnázium irányítása alá került. Az iskola valamennyi évfolyamán kiépült a humán és reál tagozat. 1946-ban létrehozták a Dolgozók Gimnáziumát.