Pedagógiai Díjat kapott Kissné Kocsis Marianna tanárnő

Csongrád   Városi   Önkormányzat   Képviselő-testülete 2020-ban is  Pedagógus Nap alkalmából  Pedagógiai Díjat adományozott. A  díj  azoknak  a  személyeknek  és  közösségeknek  adományozható,  akik  hosszú  időn keresztül  kiemelkedő  eredményt  értek  el  a  városban  az  oktató-nevelő  munka,  a tehetséggondozás  területén,  magas  fokú  pedagógiai,  szakmai  felkészültségük  alapján élen   járnak   az   újszerű   és   hatékony   pedagógiai   módszerek   kidolgozásában   és alkalmazásában,   valamint   példamutató   magatartást   tanúsítanak   a   közösségi   és magánéletben  is.  Munkájukkal  hozzájárultak  a  város  ifjúságának  testi  és  szellemi gyarapodásához.

Tanárnő “munkája során sok egykori diákunk életútjának alakulásában meghatározó szerepet játszott. Egyéniségére a tanórákon túl, szakkörön kívüli és munkaidőn túli tehetséggondozó munkájára a legtöbb tanítvány szeretettel és tisztelettel gondol vissza. Többek között nekik is köszönhető, hogy az iskola továbbra is csábító oktatási központ a város és a környék gyermekeinek.

Munkáját olyan kimagasló színvonalon végzi, hogy a gyerekek szívesen tanulnak az iskolában, a tanulókhoz való megértő-elfogadó viszonyulás, a személyre szabott törődés a tehetséggondozásukban igen szép eredményeket hozott. A tanulmányi és egyéb versenyeken elért helyezéseik, országosan is rangot teremtettek az iskolának, városnak.”

Ped.díj
KnéKM_Határozat

Valamennyi egykori diákja és az iskolai közösség nevében gratulálunk a Pedagógiai Díjhoz!