Pedagógusnapi elismerések – tanév végén

Pedagógusnap alkalmából ebben az évben is több kollégánk kapott elismerést kiemelkedő oktató-nevelő munkájáért.

A tanév kiemelkedő pedagógiai tevékenységének és szakmai elhivatottságának elismeréséül oklevelet vehetett át a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központtól Tábori Leventéné, aki évek óta kiválóan végzi munkáját, ezt a sok, általa felkészített emelt szintű biológia eredmény is alátámasztja. Diákjait partnerként kezeli, kisugárzásának köszönhetően magával tudja ragadni őket. A munkáját igényesség jellemzi, ez a diákok füzetében található vázlatból is látszik. Nem csak a diákok, hanem a kollégái is elismerik szakmai és pedagógiai munkáját.

A tanév tantermen kívüli, digitális oktatási környezetben kiemelkedő pedagógiai tevékenységének és szakmai elhivatottságának elismeréséül a diákok ajánlása alapján oklevelet vehetett át a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központtól  Hekkelné Zsíros Ildikó, aki Tankerületi dicséretben részesült.

A Batsányi tantestülete az év tanára címet adományozta ismét Törökné Török Ildikónak, akinek a munkájával mindannyian nagyon elégedettek vagyunk, megbízható, pontos. A tanulók, szülők és kollégák is bizalommal fordulnak hozzá, segítő tanácsait megfogadják. Szakmai munkájában leginkább az emberséget, korrektséget, elhivatottságot és profizmust kell kiemelni, aki igazi mesterpedagógus. Tanárnő példamutatóan és mindenben segíti kollégáit, többek között ezért is érdemelhette ki e szakmai elismerést újra.

Baricsné Kapus Éva és Kalmárné Héjjas Hedvig nyugalmazott pedagógus kollégák több évtizedes kimagasló pedagógiai munkájáért Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehettek át tanévzáró értekezletünkön.

Intézményvezetői dicséretben részesült kollégáink:

 • Abonyiné Kiss Ágnes
 • Almási Mariann
 • Baricsné Kapus Éva
 • Bedéné Fodor Virág
 • Bíró Edit
 • Bíró-Szabó Ágnes
 • Blázsik Tünde
 • Bujáki Olga
 • Cseri Gábori Jánosné
 • Duka Enikő
 • Forgóné Hajdu Erika
 • Gilicze Tamás
 • Giliczéné László-Kókai Mária
 • Hajdúné Tyukász Zsuzsanna
 • Hekkelné Zsíros Ildikó
 • Huszák Béla
 • Kecskés Anita
 • Kissné Kocsis Marianna
 • Konkolyné Tóth Györgyi
 • Kovács Péter
 • Kovácsné Baranyi Margit
 • Lantos Adrienn
 • Leirer Tibor
 • Leirené Katona Ágnes
 • Pappné Hajas Ibolya
 • Pataki Mónika
 • Postáné Pető Györgyi
 • Rideg-Fekete Márta
 • Szabó László
 • Széll Gábor
 • Tábori Levente
 • Tábori Leventéné
 • Tari Tamás
 • Törökné Török Ildikó
 • Túri-Kis Mariann