MTMI

Pályázat

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ támogatási kérelmet nyújtott be az „Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében” című EFOP-3.2.5-17 kódszámú pályázati felhívásra, amelyet 2017. december hó 29. napján az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásra érdemesnek ítélt. 

A projektben részt vevő intézmények:

  • Makói József Attila Gimnázium (6900 Makó, Csanád vezér tér 6.)
  • Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (6640 Csongrád, Széchenyi út 29.)
  • Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium (6640 Csongrád, Kossuth tér 1.

Kedvezményezett:                 Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
Projekt címe:                          „Modern Tudás, Menő Iskola”
Projekt azonosító száma:       EFOP-3.2.5-17-2017-00008
A támogatás összege:             100 000 000Ft
Támogatás intenzitása:          100%
Projekt megvalósítás ideje:    2017.december 1 – 2020. március 31.

A projekt célja:

A bevonni kívánt Makó és Csongrád város és térségeihez kapcsolódó általános iskoláiban és gimnáziumaiban tanuló 10-18 év közötti 1100 diák tudatos pályaválasztási tevékenységének hatékony támogatása korcsoport szerinti bontásban, az esélyegyenlőség figyelembe vételével. A fejlesztendő készségek közül azokra fókuszál a pályázat, melyek hosszú távon biztosítják a munkaerőpiacra való belépést és az ottani hatékony részvételt.

Cél, hogy a projektidőszak végére a projektben résztvevő intézmények eredményesebben, hatékonyabban működjenek, népszerűségük, elismertségük növekedjen és a térségben élők hosszútávon is fontos szellemi központnak tekintsék őket, bizalommal forduljanak hozzájuk.

A bevont tanulók korcsoporti megoszlásához igazodva, már 10 éves kortól elkezdődik az MTMI területek népszerűsítése. A programok megvalósítása során a fokozatosság, a korszerűség és a játékosság elveinek szem előtt tartásával történik meg a tanulók bevezetése ezekre a területekre. Cél, hogy a tanulók képesek legyenek igazodni megváltozott munkaerő-piaci igényhez.

A felhívásra benyújtott jelen szakmai tervben megfogalmazott cél továbbá, hogy az intézményekbe szervezeti szinten épüljön be a pályaorientáció iránti fogékonyság, a pedagógusok sajátítsák el azt a szempontrendszert, mellyel a diákokat pályaorientációs célkitűzéseik megtalálásában segíthetik. Ezért fontos, hogy intézmények pedagógusai rendelkezzenek olyan alapvető ismeretekkel, melyekkel ezeket a tevékenységeiket a jövőben hatékonyan végezhetik.

A megvalósító intézmények Pedagógiai Programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát bővítjük úgy, hogy hangsúlyosan jelenjen meg e dokumentumokban a pályaorientáció és az MTMI oktatás-nevelés.

A projekt célkitűzéseinek megismerését és előrehaladását valamennyi intézményi pedagógus és a partnerszervezetek képviselői számára is szeretnénk elérhetővé tenni. Ezért plenáris előadások és műhelyfoglalkozások formájában érzékenyítő programokat tervezünk, amelyeket időben a mérföldkövekhez társítunk. Így e rendezvények résztvevői hiteles és releváns tájékoztatást kapnak a projektben kitűzött célok szükségességéről és az elért eredményekről.

A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban valósul meg.

További információ kérhető:

Martinuszné Korom Gabriella
projektmenedzser
Makói József Attila Gimnázium
tel: +36-62/510-932; +36-20/317-47-85
e-mail: martinuszne@gmail.com