Pedagógusnapi elismerések

Pedagógusnap alkalmából ebben az évben is több kollégánk kapott elismerést kiemelkedő oktató-nevelő munkájukért.

A tanév kiemelkedő pedagógiai tevékenységének és szakmai elhivatottságának elismeréséül oklevelet vehetett át Balázs József, Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ igazgatójától Kissné Kocsis Marianna aki, alapfeladatait felkészülten, szakszerűen, pontosan végzi. Tanítványai véleménye szerint következetes, gyermekközpontú, a tananyag oktatása mellett a nevelésre is nagy hangsúlyt fektet. Fontosnak tartja a tehetséggondozást, évek óta az országos mezőny élén szerepelnek disputás tanítványai, de egyéb versenyekre is szívesen készíti fel diákjait, segíti az iskolatévé adásainak készítését. Részt vesz az iskolai rendezvények, pályázatok lebonyolításában. Az iskolai közösséggel, kollégáival, tanítványaival, a szülőkkel egyaránt jó kapcsolata van, ami segíti tanítványai eredményességét.

Polgármesteri dicséretetet kapott Bedő Tamás polgármester úrtól intézményünkből Tari Tamás kollégánk, aki matematika-angol nyelv szakos gimnáziumi tanárként alapfeladatait kiválóan ellátja, szaktanári munkája megfelel a szakszerűség, pontosság, tanulói motiválás, aktivitás feltételeinek. Több éve rendszeresen készíti diákjait érettségi vizsgára, ahol diákjai mind sikeresen szerepelnek. Az Erasmus+ iskolai projektjek kapcsán koordinátorként aktívan részt vesz iskolánk nemzetköziesítésében. Segíti kollégáit, emberséges, segítőkész.

A Batsányi tantestülete az év tanára címet adományozta Törköné Török Ildikónak, akinek a munkájával mindannyian nagyon elégedettek vagyunk, megbízható, pontos. A tanulók, szülők és kollégák is bizalommal fordulnak hozzá, segítő tanácsait megfogadják. Szakmai munkájában leginkább az emberséget, korrektséget, elhivatottságot és profizmust kell kiemelni, akit többéves tapasztalata alapján is méltán nevezhetünk mesterpedagógusnak. Tanárnő példamutatóan és mindenben segíti kollégáit, többek között ezért is érdemelhette ki e szakmai elismerést.