Intézményünk Európai fejlesztési Terve

Intézményünk nemzetközi kapcsolatai (testvérvárosi, határon túli magyar iskolákkal történő kapcsolattartás,  sítáborok, kirándulások és külföldi robotversenyeken való részvétel) 2016-tól az Erasmus+ projektekkel bővültek.
Sok diákunk, tanárunk számára  természetes, hogy az Internet kommunikációs csatornáit használva sem a nyelvi különbözőség, sem a földrajzi távolság nem akadály. 
 

A nemzetközi tanári közösségben eltöltött kurzusok felkészítik pedagógusainkat a későbbi szakmai kommunikációra, partnerkeresésre és együttműködésre. 

Célunk, hogy a projekteket tervező és megvalósító kollégák képesek legyenek eligazodni és közreműködni a nemzetközi kapcsolatokban, stratégiai partnerségekben. Tanulják meg a módszertanát annak, hogy jó koordinátorrá váljanak. Tűzzék célul munkatársaik és diákjaik nemzetköziesítésre irányuló készségfejlesztését.
 
Pedagógiai gyakorlatunkkal összhangban a személyes találkozásokat megvalósító nemzetközi együttműködéseink alapja a tehetséggondozás valamint a tanulói tevékenykedtetésen, saját tapasztalatokon alapuló ismeretszerzés és az aktív használható idegennyelvtudás fejlesztése.
További nemzetközi kapcsolatok kiépítésével célunk, hogy tanuljunk a nemzetközi  együttműködésben nálunk tapasztaltabbaktól, megismerjük a tanárok és iskolák között projektek európai jó gyakorlatait.