Duka Enikő

Gyergyószentmiklóson születtem, a csodálatos alföldi táj és a Keleti-Kárpátok övezte gyergyói fennsík nagyon jól megférnek együtt a szívemben. Erőforrásaim a hit, a jó, személyes kapcsolatok és az a sokszínű külföldi tapasztalat, amely eddigi életem során megadatott: Erdélyből indultam, egy évig Ausztriában, majd három évig Olaszországban éltem és tanultam; tanulmányi referensként és tanárként hat éven át német anyanyelvű nyelvtanárokkal tanítottam együtt, és hosszabb időt töltöttem Németországban valamint Svájcban is. Ez a tapasztalat nemcsak a német nyelv alapos elsajátításában segített, de ma is erős hátteret biztosít a mindennapi oktató-nevelő munkámhoz.

Tanári, pedagógusi hivatásom jellemzői a szakmaiság, elfogadás, a személyes odafigyelés, elismerés, a feltétel nélküli szeretet és az élményt nyújtó tanítás. A tanórák a német nyelvű kommunikáció, kreativitás, humor, zene, mozgás és játékosság jegyében zajlanak. Célom minden tanuló támogatása, fontosnak tartom, hogy diákjaim a sikeres vizsgákhoz szükséges ismeretanyagon túl német nyelvterületen és az életben jól használható, gyakorlati nyelvtudással és önbizalommal rendelkezzenek.

A sok jó eredményt – a számos sikeres nyelvvizsgát és érettségit – elsősorban diákjaim kitartásának és szorgalmának tulajdonítom, az én feladatom a jó talaj előkészítése, a tanulás támogatása és a motiváció megtartása. Minden eddigi diákomra büszke vagyok, és nagy örömmel tölt el, hogy munkám az utánpótlás megteremtését is szolgálja, hisz csoportjaimból eddig 5 diák választotta a német tanári pályát és a sor folytatódik: újabb végzős diákom szeretne német szakon továbbtanulni. Vallom, hogy „a nevelés a szív dolga, elég tudni hozzá a jelszót.”