100 év 100 pillanat – Nyelvoktatás

A gimnáziumban rendkívüli tárgyakat is oktattak, többek között a beszélt idegen nyelvek is helyet kaptak itt, ennek megfelelően a Szent Imre Gimnáziumban német társalgási órákat is tartottak. Az iskola gondosan ügyelt arra, hogy ezek az órák a rendes tanulmányok eredményét ne veszélyeztessék, ezért több tanulótól megvonták a részvételi engedélyt, ha azt szükségesnek ítélték. Jó időben a Tisza partján is tartottak órákat „a közvetlen szemlélet alapján és a játék kapcsán”.

Amikor 1945 után a politikai élet megváltozott, az orosz nyelv uralta a tanulmányokat. Az angol és német nyelv iránti érdeklődés azonban továbbra is megmaradt az ifjúság körében.

A kör tagjai a hetenként egyszer vagy kétszer tartott összejövetelen dolgoztak, külön a fiúk és lányok. Az állandó program a következő volt: