Tájékoztatás a 2020/2021. tanévre történő középfokú iskolai beiratkozások rendjéről

Az emberi erőforrások miniszterének a 2020/2021. tanévre történő középfokú iskolai beiratkozás rendjéről szóló 10/2020. (V. 29.) számú határozata és a 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet szerinti 2020/2021. tanévre történő középfokú iskolai beiratkozásokról az alábbi tájékoztatást teszem közzé, amelyben meghatározom a beiratkozás pontos időpontját és feltételeit.

Az általános iskola a 2019/2020. tanév befejezését követően a középfokú iskolába felvételt nyert tanuló általános iskolai bizonyítványának másolatát elektronikus úton eljuttatja az érintett tanuló szülője vagy törvényes képviselője részére.

A középfokú iskolába felvételt nyert tanuló szülője vagy törvényes képviselője útján az iskolába személyesen vagy elektronikus úton is beiratkozhat.

Elektronikus beiratkozás esetén a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszert (a továbbiakban: KRÉTA) üzemeltetője a KRÉTA e-Ügyintézés felületén 2020. június 15-től biztosítja a szülő vagy törvényes képviselő részére, hogy a középfokú iskolába felvételt nyert tanuló adatait beküldhesse a középfokú iskola részére a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével. Az adatok elektronikus úton történő megküldésére intézményünkben 2020. június 21-ig van lehetőség.

Intézményünk lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben a szülő vagy a törvényes képviselő a beiratkozáshoz rendelkezésre álló időben a KRÉTA használatával sem tudja megküldeni a beiratkozáshoz szükséges adatokat, akkor a személyi azonosításra alkalmas iratokat 2020. június 24-től minden szerdán 9-12 óra között, de legkésőbb a 2020/2021. tanév első napján is bemutathatja a középfokú iskolában.

Iskolának lehetővé teszi, hogy a tanuló a diákigazolvány igénylésére vonatkozó kérelmét (a Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlapot is beleértve) szülője vagy törvényes képviselője útján az igénylési cím megjelölésével a beiratkozást követően, későbbi időpontban is benyújthatja az iskolához.

A fentiek alapján tehát a beiratkozás – a jelenlegi különleges helyzetben – az alábbi beosztás szerint lesz a kollégium tornatermében.

Elektronikus beiratkozás a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (KRÉTA) e-Ügyintézés felületén 2020. június 15-től 2020. június 21-ig.

Beiratkozás személyesen a kollégium tornatermében:
2020. június 22-én 8-9:30-ig a matematika-fizika tagozatos tanulók számára,
2020. június 22-én 9:30-11 óráig a biológia-kémia tagozatos tanulók számára,
2020. június 22-én 11-12:30-ig a humán tagozatos tanulók számára,
2020. június 22-én 13-16 óráig a 8 osztályos gimnáziumi tanulók számára.

 

A beiratkozáshoz a következő dokumentumokat kérjük elhozni:

– személyi igazolvány,

– kitöltött „személyi adatlap” (értesítésünkhöz most mellékeljük),

– általános iskolai bizonyítvány,

– tanulási képességgel kapcsolatos szakvélemény, gyermekvédelmi határozat (ha van)

– oltási könyv,

– TAJ-kártya.

 

A Batsányis tanulmányokhoz sok sikert és kitartást kívánok!

 

  Kiss Attila

intézményvezető